"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

 

LEADER HACS FELADATAI

 

 

A LEADER HACS az IH munkatervben ismertetett iránymutatása alapján az alábbi feladatokat köteles ellátni:

a)     a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) éves felülvizsgálatának, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelése;

b)     irodahelyiséget tart fent az általa lefedett tervezési területen, a 147/2007. (XII. 04.) FVM rendelet alapján az adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása érdekében;

c)     közreműködik a HVS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, továbbképzésében a támogatott intézkedések vonatkozásában;

d)     tájékoztatási és információs tevékenységet végez a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek körében a HVS megvalósítása érdekében;

e)     a támogatott intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítést végez;

f)      segíti a területén lévő projektgazdákat a támogatási és kifizetési kérelmük összeállításában, valamint ez irányú konzultációt szervez, és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenységet folytat;

g)     a támogatott intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítése az ügyfélkapun, valamint az értékelési feladatok ellátása érdekében a pontozási jegyzőkönyv kiállítása;

h)     a területén lévő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal kapcsolatot tart, szakmailag együttműködik;

i)      egyéb, az IH által közvetlenül az ÚMVP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése;

j)      a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldalt működtet.

Meghatározott iroda fenntartása akkor vehető teljesítetnek, ha:

a)     külön bejárattal rendelkezik,

b)      legalább 20 m2-es, önálló vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internettel rendelkezik,

c)     legalább heti öt napon keresztül legalább napi nyolc órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, munkaidőn kívül, legalább 2 órával meghosszabbított nyitvatartással működik;

d)     legalább egy főállású munkatársat alkalmaz, aki köteles részt venni az IH, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által szervezett képzéseken. A vizsgákhoz kötött képzések esetében minden vizsga egy alkalommal megismételhető. Amennyiben a LEADER HACS munkatársa ezen alkalommal sem tudja teljesíteni a vizsga követelményeit, úgy a LEADER HACS köteles más személyt a munkaszervezet munkájába bevonni.

Meghatározott feladat keretében a LEADER HACS köteles az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tartani. A fórumokon jelenléti ív, jegyzőkönyv, valamint fotó készítése kötelező, amely az ezen időszakra vonatkozó elkészített beszámoló részét képezi.

A LEADER HACS köteles a tervezési területéről az ÚMVP támogatott intézkedéseinek keretében benyújtott támogatási kérelmeket az ügyfélkapun keresztül, a jelen együttműködési megállapodás 1. számú melléklete szerinti meghatalmazás alapján, elektronikusan rögzíteni, illetve minden kérelem vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtási időszakának lezárását követő 20 napon belül a pontozási jegyzőkönyvet elkészíteni, és azt az MVH részére eljuttatni.

A támogatási kérelmek kezelése és a pontozási jegyzőkönyv kiállítása során a LEADER HACS munkaszervezetének a projektgazda kérelmét meg kell megvizsgálnia. websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem