"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"


Stratégia 2013


 Tájékoztatás

Tisztelt Pályázók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 9. körös leadás során, 2013.09.06-ig egyetlen egy projekt adatlap sem érkezett be a JKHK Egyesülete munkaszervezetéhez, így az ütemterv alapján meghatározott 2013.09.11-i HBB ülés elmarad. 2013.09.03

 

 

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A LEADER TK3 2013-BAN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATI KÖRÉNEK BENYÚJTÁSI IDŐSZAKÁT!

 

 

2013. augusztus 29-én megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatósága 190/2013. számú Közleménye, melyben az IH 2013. augusztus 31. 18:00-ról 2013. szeptember 30. 18:00-ig meghosszabbítja a 35/2013. (V. 23.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot.

 A meghosszabbított benyújtási időszak alatt a JKHK Egyesülete Helyi Bíráló Bizottsága lehetővé teszi új projekt adatlapok benyújtását.

 

A HBB tervezett üléseinek időpontjai:

2013. szeptember 11. szerda 13.30 óra
2013. szeptember 25. szerda 14 óra

 

Az Intézkedési Tervnek megfelelően összeállított projekt adatlapokat és mellékleteiket a tervezett üléseket megelőző hét péntekjén (2013.09.06. és 2013.09.20.), 12 óráig lehet átadni személyesen a JKHK Egyesülete munkaszervezeti irodájában. (5130 Jászapáti, Tompa M. u. 2.)

A tervezett HBB ülések csak abban az esetben lesznek megtartva, amennyiben a fentiek szerinti határidőben hiánytalan adatlapok kerülnek átadásra a munkaszervezet részére. Amennyiben az ülés igény hiányában elmarad, arról az egyesület (www.jkhk.hu) honlapján tájékoztatást adunk.

A projekt adatlap benyújtáshoz szükséges formanyomtatványok továbbra is letölthetőek a Stratégai menüpont alatt.

 

 

A módosított ütemterv letölthető innen: 

www.jkhk.hu/uploads/HBB-ülésseinek-napjáról-összeállított-ütemterv_módosított_09.doc Tájékoztatás

Tisztelt Pályázók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 7. körös leadás során, 2013.08.07-ig egyetlen egy projekt adatlap sem érkezett be a JKHK Egyesülete munkaszervezetéhez, így az ütemterv alapján meghatározott 2013.08.14-i HBB ülés elmarad. Nyilatkozattétel dokumentumai

Tisztelt Pályázók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adatszolgáltatásban bekért dokumentumok kezelésére alkalmas felület már használható, be tudnak lépni meghatalmazásukkal, regisztrációjukkal az alábbi linken:

https://e-kerelem.mvh.gov.hu/web_tera/menulog.do?url=elekBead.do%3Fff_type%3D300

 

 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos segédlet a következő linken érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok/MVHJogcimKeresoPortletWindow?tamogatas_id=1000099&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s%2Br%C3%A9szletei&tartalom_id=1038931

 

A nyilatkozattételhez szükséges formanyomtatványok innen letölthetőek:

Építési A betétlap

www.jkhk.hu/uploads/2_ sz_ melléklet - Építési A betétlap (D0003-04) .pdf

 

Építési B betétlap

www.jkhk.hu/uploads/3_ sz_ melléklet - Építés B betétlap (D0004-04) .pdf

 

Építési C betétlap

www.jkhk.hu/uploads/4_ sz_ melléklet - Építési C betétlap (D0040-03) .pdf

 

Árajánlatos betétlap

www.jkhk.hu/uploads/5_ sz_ melléklet - Árajánlatos betétlap .pdf

 

Gép betétlap

www.jkhk.hu/uploads/6_ sz_ melléklet - Gép betétlap (D0001-04) .pdf

  Módosított ütemterv

Tisztelt Pályázók!

 

A 2013.07.18-i HBB ülés időpontja 2013.07.17-re módosult.

A módosítótt ütemterv letölthető innen:

www.jkhk.hu/uploads/HBB ülésseinek napjáról, összeállított - ütemterv .doc 2013.07.08.

Tisztelt Pályázók!

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tájékoztatja Önöket, hogy a LEADER harmadik körös jogcím esetében az egyesület Helyi Bíráló Bizottsága négy alkalommal ült eddig össze, melyek döntéseinek köszönhetően a következő forrásigények alakultak ki:

 

I. kör

II. kör

III. kör

IV. kör

Összesen:

Közösség célú fejlesztés

 135 976 187 Ft

49 838 789 Ft

 27 868 055 Ft

 13 035 680 Ft

   226 718 711 Ft

Vállalkozás célú fejlesztés

 214 962 412 Ft

 54 507 582 Ft

 26 588 767 Ft

 47 852 275 Ft

   343 911 036 Ft

Összesen:

 350 938 599 Ft

 104 346 371 Ft

 54 456 822 Ft

 60 887 955 Ft

   570 629 747 Ft

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2013.07.05-i IH közlés alapján visszacsurgó forrás: 10148269Ft. Ennek
függvényében a az Egyesület rendelkezésére álló forrás jelenlegi összege 436 433 377 Ft. 2013.06.19.

TISZTELT PÁLYÁZÓK!

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága 2013.06.14-ei és a 2013.06.19.-i üléseire beérkezett projekteket elbírálta, a támogatói nyilatkozatokat részben kiadta részben 2013.06.20-ig kiadja.

 

A rendelkezésre álló fejlesztési forrás: 422 239 301 Ft (2013.03.21.)

2013.06.07.-i IH közlés alapján visszacsurgó forrás: 4.045.807 Ft

Összesen: 426.285.108 Ft

 

HBB támogató nyilatkozattal rendelkező projektek igénye: 455.284.970Ft

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 10 intézkedés esetében a Helyi Bíráló Bizottsághoz beérkezett és jóváhagyott projekt adatlapok alapján a fent megjelölt összegek alapján forráskimerülés várható, mivel az igények a rendelkezésre álló forrást túllépik a benyújtott projekt adatlapok alapján!

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtott projekt adatlapokkal kapcsolatban megküldött HBB támogató nyilatkozatok nem jelentik automatikusan az elektronikus úton benyújtásra kerülő pályázatok támogatását. Az elektronikus felületen benyújtott pályázatok formai és tartalmi megfelelőségi vizsgálatát követően kizárólag abban az esetben kerülhet támogatásra egy pályázat, amennyiben annak támogatására a megfelelő összeg még rendelkezésre áll az akciócsoportnál. A források odaítélése a formailag és tartalmilag egyaránt megfelelt pályázatok beérkezésének sorrendjében történik, forráskimerülésig.

 

Ennek értelmében kérjük Önöket, hogy a pályázatok feltöltése során szíveskedjenek kalkulálni a forráskimerülés kockázatával!


Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS
Kalmár Rozália
alelnök GYIK

Tisztelt Pályázók!

 

A LEADER TK3 jogcímmel kapcsolatos gyakori ismételt kérdések a letölthetőek innen:

www.jkhk.hu/uploads/LEADER TK3 GYIK 1_.doc

 

www.jkhk.hu/uploads/LEADER TK3 GYIK 2_.doc HBB - Lekötött forrás

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013.06.07

Tisztelt Pályázók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 91/2013. (VI.06.) számú közleménye.

 

A közlemény a következő linken érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk912013

 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013-ban megnyíló LEADER pályázati kör elektronikus benyújtásához kapcsolódóan megjelent a felületen jelentkező hibákat tartalmazó GyIK, mely az ügyfeleket segíti a kérelmek elektronikus feltöltésében és az esetleges hibák elkerülésében.

Az GyIK elérhetősége:

 

http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1038686_e_Leader_GYIK_2013pdf Meghirdetésre került a JKHK Egyesület LEADER Intézkedési Terve

Tisztelt Pályázók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések irányító hatóságának 51/2013. számú (2013.VI. 5.) közleménye, melyben kihirdetésre került a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Program harmadik, 2013-ban meghirdetett pályázati köréhez kapcsolódó LEADER Intézkedési Terve.

 

A LEADER Pályázatok elektronikus úton való benyújtása előtt projekt adatlap benyújtása szükséges a LEADER HACS munkaszervezetéhez. A Projekt adatlapok 2013. június 05-től forráskimerülésig lehet benyújtani. A projekt adatlapot az ügyfél az adatlap mellékleteivel együtt 2 példányban postai úton könyvelt postai küldeményként (ajánlott vagy tértivevényes küldemény), vagy személyesen, átadás-átvételi formanyomtatvány (HBB eljárásrend Nyilatkozat átadás-átvételről című melléklet) együttes aláírásával nyújtja be a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.).

 

A közlemény a következő linkről érhető el:

www.jkhk.hu/uploads/IH_2013_51.zip

 

A Projekt Adatlap személyes benyújtása esetén az átadás-átvételi nyilatkozatot innen töltheti le:

www.jkhk.hu/uploads/Nyilatkozat átadás-átvételről - személyes beadás esetén.doc

 

 Az ütemtervben feltüntetett 2013.06.20-i leadási határidő központi képzés miatt 2013.06.19-re módosult!

A Helyi Bíráló Bizottság(HBB) tagságának összetétele, valamint a HBB ülések előzetes ütemterve letölthető innen:

www.jkhk.hu/uploads/HBB ülésseinek napjáról összeállított ütemterv .doc

  LEADER Intézkedési Terv

Elfogadásra került a LEADER Intézkedési terv végleges változata!

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Elnöksége 2013.05.28-án elfogadta a végleges LEADER intézkedési tervet, mely IH közleményben kerül kihírdetésre. Az IH közlemény megjjelenését követően adhatóak be a Projekt Adatlapok.

 

Az elfogadott stratégia letölthető innen:

www.jkhk.hu/uploads/JKHK Egyesülete-HVS-2013 .pdf

 

Az elfogadott LEADER Intézkedési terv letölthető innen:

www.jkhk.hu/uploads/JKHK Egyesülete 2013_05_29_ -LEADER Intézkedési Terv végleges.pdf

 

A Projekt Adatlap szerkeszthető formátumban letölthető innen:

www.jkhk.hu/uploads/PROJEKT ADATLAP - JKHKE.doc

 

A Projekt Adatlap kitöltési útmutatója innen érhető el:

www.jkhk.hu/uploads/PROJEKT ADATLAP kitöltési útmutató - JKHKE.doc

 

Az Intézkedésekhez tartozó kötelező formanyomtatványok szerkeszthető formátumban itt tölthetőek le:

www.jkhk.hu/uploads/Formanyomtatványok LEADER 2013.zip

 

websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem