"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"


HVS felülvizsgálat 2011


 2011. május 25.

Elfogadásra került a térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája!

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség „Együtt a Jász vidékért” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata utolsó állomásához érkezett. A felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a LEADER célterületek elfogadásáról a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagságának részvételével megtartásra kerülő közgyűlés dönt, melyre 2011. május 24-én (kedden) du. 16 órától kerül sor a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete székhelyének emeleti tárgyalótermében (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.).
 

A közgyűlés témái:

I.napirendi pont
A 2011. évben pályázható, az ÚMVP IH által jóváhagyott Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete célterületek (10 db), pályázati lehetőségek bemutatása; a célterületek jóváhagyása. A Tervezői Csoport által véglegesített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) bemutatása, jóváhagyása.

II.napirendi pont
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete és munkaszervezete 2010. évi beszámolójának elfogadása

III.napirendi pont
     Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2010. évi pénzügyi beszámoló és 2010. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása
 
IV.napirendi pont
      Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Elnökségi 2010. évi beszámoló és Felügyelő Bizottsági 2010. éves beszámoló elfogadása
 
V.napirendi pont
Tájékoztató az ÚMVP mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

VI.napirendi pont
Egyebek; kérdések, vélemények, konzultáció

 
Határozatlanképtelenség esetén a JKHK Egyesülete az eredeti közgyűlés napjára és helyére 17.00 órára tűzi ki a közgyűlés új időpontját, mely időpontban a közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
 
Az elkészült Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, a célterületeket tartalmazó táblázat, valamint a felülvizsgálatával kapcsolatos valamennyi technikai információ, szakmai háttéranyag, aktuális hír és tudnivaló letölthető a www.jkhk.hu weboldal „HVS felülvizsgálat 2011” menüpontjában, vagy elektronikus úton megkérhető a munkaszervezet munkatársaitól.
 

Közgyűlés meghívója

Közgyűlés jegyzőkönyve

Közgyűlésen készült fotók

Közgyűlés jelenléti íve

Véglegesített HVS

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2011. május 23.

Az Elnökség/ Döntéshozó Testület (DT) jóváhagyta a HVS végleges szövegét

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Elnöksége/Döntéshozó Testülete a 2011.04.23-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a HVS végleges változatát, azt az egyesület közgyűlése elé terjeszti elfogadásra.
A HVS-t az előírt mellékletekkel együtt a HACS munkaszervezete 2011.05.26-ig véglegesíti és 2011. május 30-ig helyezi el az egyesület honlapján a HVS végleges szövegét. A HVS-t az egyesület közgyűlése 2011. május 24-én tárgyalja és várhatóan el is fogadja. a HVS végleges változatát.

 

Elnökségi ülés meghívója

Elnökségi ülés jelenléti íve

Elnökségi ülés igazoló fényképei

Elnökségi ülés jegyzőkönyve

LEADER célterület tervező

LEADER forrástábla

HVS aktuális szövege

 

-----------------------

Az Tervezői Csoport jóváhagyta a HVS végleges szövegét

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete a Tervezői Csoport ülésén 2011.04.23-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a HVS végleges változatát, azt az egyesület elnöksége/döntéshozó testülete és az egyesület közgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

A HVS-t az előírt mellékletekkel együtt a HACS munkaszervezete 2011.05.26-ig véglegesíti és 2011. május 30-ig helyezi el az egyesület honlapján a HVS végleges szövegét. A HVS-t az egyesület közgyűlése 2011. május 24-én tárgyalja és várhatóan el is fogadja. a HVS végleges változatát.

 

TCS ülés meghívója

TCS ülés jelenléti íve

TCS ülés igazoló fényképei

TCS ülés jegyzőkönyve

LEADER célterület tervező

LEADER forrástábla

HVS aktuális szövege  2011. május 09.

Az ÚMVP Irányító Hatósága egyeztetésen jóváhagyta a JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI AKCIÓCSOPORT LEADER célterületeit

 

A 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata hamarosan lezárul. E stratégiának része a LEADER pályázati kiírások alapjaként a célterület tervező és a forrásallokáció.

 

A Tervezői Csoport (TCS) által elfogadott ÚMVP IV. LEADER tengely 2. körös pályázati célterületek egyeztetésére 2011. április 28-án, Nyíregyházán, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Regionális Kirendeltségén, 2011. Május 05-én, Budapesten került sor. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesüelte működési területére vonatkozóan a TCS 10 db célterület dolgozott ki, melyből az első és a második kis értékű jogcím. A kidolgozott célterületeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium előzetesen jóváhagyta. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közgyűlése 2011. május 24-én kedden tárgyalja meg az elkészített célterületeket.

 

A 2011. évben pályázható ÚMVP (IV. tengely) LEADER célterületek a Jászságban:

Ssz.

Célterület megnevezése

Forrás (HUF)

Munkaanyag

1.

Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése

20 000 000

letöltés

2.

Helyi szektorok képzésének támogatása

5 000 000

letöltés

3.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

153 490 400

letöltés

4.

Helyi vállalkozások támogatása

100 000 000

letöltés

5.

Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül

50 000 000

letöltés

6.

Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, energiatakarékos rendszerek kialakítása

20 000 000

letöltés

7.

Természeti és kulturális örökség megőrzése

45 000 000

letöltés

8.

Köz- és településbiztonság fejlesztése

45 000 000

letöltés

9.

Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése

35 142 684

letöltés

10.

Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával

33 000 000

letöltés

 

ÖSSZESEN:

506 663 084

 

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS), a célterületek valamint a forrástábla letöltéséhez kattintson IDE!

LEADER célterület tervező

LEADER forrástábla

HVS aktuális szövege

Kapcsolódó formanyomtatványok: letöltés (munkaanyag) 2011. április 30.

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete és az MVH közötti egyeztetés megtörtént


A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionális kirendeltségére várták a Jászsági Kistréségi Helyi Közsösség Egyesülete munkaszervezetét 2011. április 27-én azzal a céllal, hogy a TCS által elkészített és elfogadott célterületeket előzetesen egyeztessék.

Az alábbiakban közzétesszük a célterületek első egyeztetését követően pontosított adatait .xls formátumban, valamint az azokhoz kapcsolódó dokumentumok munkaanyagait:


LEADER célterület tervező (word)

LEADER forrástábla

Kapcsolódó formanyomtatványok: letöltés (munkaanyag)

 

A HVS véleményezhető a jaszsagi.kistersegi@gmail.com e-mail címen vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodában.

  2011. április 13.

HVS munkaanyag

LEADER célterület tervező

LEADER forrástábla 2011. április 08.

Tervezői munkacsoport értekezlet - 2011. április 11-én 10.00 órakor!

 

A 2011. április 4-én megtartott TCS ülésen elhangzottaknak megfelelően tervezői munkacsoport ülést tartunk.

Az ülés helye, időpontja:

 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete székhely

5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.


A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. HPME/ célterületek egyeztetése, véglegesítése

2. Egyebek

 

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

 

TCS tagok

Tervezői csoport ülés jegyzőkönyve

Tervezői csoport ülés jelenléti ív

Tervezői csoport ülés meghívója

HVS munkaanyag

LEADER célterületek (word)

LEADER forrástábla 2011. április 07.

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 46/2011 (IV. 6.) közleménye

 

Az ÚMVP Irányító Hatósága a LEADER Helyi Akciócsoportok ÚMVP III. tengelyes fejlesztésekre fordítható allokált forrásait 4 milliárd forinttal kiegészítette.

Az ÚMVP Irányító Hatóság jóváhagyta a LEADER Helyi Akciócsoportok számára az ÚMVP III. tengely fejlesztési intézkedései finanszírozásának 4 milliárd forinttal történő kiegészítését, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben a LEADER Helyi Akciócsoportok számára nem allokált forrás egy részének rendelkezésre bocsátásával.

 

A közlemény teljes szövege, illetve a kiegészítő forrás összege megtekinthető, letölthető innen. 2011. április 06.

LEADER HVS forrásallokáció aktuális információ

 

A147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet által a „mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása”, valamint „a turisztikai tevékenység ösztönzése” intézkedések megvalósítására együttesen, a kötelezően előírt 45%-os arányt továbbra is tartaniuk kell. A hátrányos helyzetű területekre kötelezően fordítandó összeg mértéke nem változik.

JKHK TCS

  2011. március 30.

Tervezői munkacsoport értekezlet - 2011. április 04-én 14.00 órakor!

 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgáljuk, frissítjük!


A 2011. február 16-án megtartott HVS felülvizsgálat indító értekezleten elhangzottaknak megfelelően a munkacsoport értekezlet helyszíne, időpontja:

JKHK Egyesülete székhely (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.)
2011. április 04. (hétfő) 14.00 óra

 

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. HPME / célterület írás
2. Egyebek


A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk! Az ülés nyilvános!


TCS tagok

 

Tervezői csoport ülés meghívója

Tervezői csoport ülés jegyzőkönyve

Tervezői csoport ülés jelenléti ív 

Projektötlet adatlapok (1)

Projektötlet adatlapok (2)

HVS aktuális szövege

Célterület adatlapok munkaanyag 2011. március 29.

Emlékeztető - LEADER (ÚMVP IV. intézkedéscsoport) célterület tervezésével kapcsolatos képzésről

Helyszín: Budapest, XIV. kerület, Róna utca 177-179.; VM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola

Időpont: 2011. március 29.

 

A képzés eseményeinek rövid ismertetése:

2011. március 29-én, Budapesten került megrendezésre a LEADER (ÚMVP IV. intézkedéscsoport) célterület tervezésével kapcsolatos képzésre. A HVS tervezés második szakaszát jelentő feladattal kapcsolatos képzést az IH (Vidékfejlesztési Minisztérium), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével, a Dél-Dunántúli, Észak-Alföldi, Közép-Magyarországi és Nyugat-Dunántúli régiók LEADER Akciócsoportjai számára szervezték.

Dr. Eperjesi Tamás a VM VKSZI igazgatója köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy most először kerül megrendezésre ilyen képzés ahol több régió együttesen képviselteti magát. Mindezek után ismertette a képzés mentetét: a délelőtti szekcióban elméleti előadások lesznek. 3 előadásra kerül majd sor: első részben Tóth Péter a VM VFF - től fog beszélni a célterület tervezési útmutatóról, majd Peták Ervin a VM PFAF - tól forrástábla kitöltése, változásairól, végül Juhász Ferenc, illetve Matuska Sándor ismertetni fogja a célterület tervezést lépésről-lépésre. Elmondta, hogy a délutáni szekció egy gyakorlati blokk lesz, ahol sor fog kerülni egy célterület tervezésre négy csoportban. A csoportokban HACS, MVH központi és régiós kirendeltségek, valamint a VM képviselői közösen kidolgoznak egy-egy célterületet (komplex, kis értékű, alapjogcím szerint). A képzés befejezéseként a kidolgozott célterületek bemutatására kerül majd sor.

A bevezető sorok után átadta a szót Tóth Péternek, ami a célterület tervezés és ütemezésről tartott előadást. Előadásában elmondta, hogy HACS-oknak a célterületeket árpilis 5-ig meg kell írniuk, majd ezt követően kerül sor a célterület egyeztetésekre, amelyek 3 vagy 4 csoportban párhuzamosan történnek, előzetesen összeállított beosztás alapján, amelyről a HACS-ok a beszámolói felületen értesítést kapnak.

Minden egyeztető csoport munkájában a 2 HACS képviselőn kívül részt vesz 1 fő a központi MVH, 1 fő az MVH RIK, valamint 1 fő az IH részéről.

A célterület tervezéssel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a tervezés során az adott célterületeken belül ne legyenek ellentmondások. Példának említette, hogy az elszámolható kiadások, illetve a támogatható tevékenységek ne térjenek el egymástól.

Értékelési szempontoknál megemlítette, hogy az objektivitás feltételei az objektívan ellenőrizhető kritériumok alkalmazásával valósíthatóak meg. Az objektívan igazolható kritériumoknak két típusa a számszerűsíthető indikátorok, illetve a nem számszerűsíthető indikátorok. Egy adott kritérium mindkét típusnak megfeleltethető attól függően, hogy a célterületben milyen célt tűztek ki az azt megfogalmazó helyi akciócsoport képviselői. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy célterülethez legfeljebb 10 db célterület specifikus pontozási kritérium határozható meg, valamint arra is, hogy a vállalkozásoknál, mint célcsoport esetében csak a tisztán vállalkozási célcsoportra irányuló célterület számít a gazdaságfejlesztési arányba. Előadásában kitért arra is, hogy a hátrányos helyzetű kistérségekre, településekre vonatkozóan nem kötelező egy meghatározott forrás elkülönítése, de választható ez a megoldás is. Ebben az esetbe két variáció lehetséges: vagy a helyi akciócsoport egy célterületen belül támogat hátrányos és nem hátrányos helyzetű településeket is. Ebben az esetben kötelező a hátrányos helyzetűként besorolt kistérség, vagy település, mint megvalósítás helye szerint plusz 10 pontot kell beépíteni a célterület értékelési kritérium rendszerébe. Viszont dönthet úgy is a HACS, hogy egy célterületen belül kizárólag a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendelet szerinti kistérsége(ke)t, vagy a 240/2006 (XI.30.) Kormányrendelet szerinti települése(ke)t kíván támogatni. Befejezésként elmondta, hogy várhatóan az őstermelők is bekerülnek a kedvezményezetti körbe.

Majd az ÚMVP IV. tengelyes intézkedéseknben átadta a szót Peták Ervinnek. Az előadó elmondta, hogy a HACS-ok műköltségeit a 147/2007 FVM rendelet, illetve a 24/2011 IH közleményben közétett kiegészítő forrás szabályozza. Gazdaságfejlesztési intézkedések lehet vállalkozás alapú célterület, vagy egyéb jogcímhez tartozó célterületek közül vannak, amelyíek esetében a kedvezményezettek nem vállalkozók, de a projektek célcsoportja kizárólag vállalkozók, vállakozások. Célterületeknél felállítható rangsorok lehetnek vegyes rangsor, ebben az esetben mindkét terület esetében van meghatározva rendelkezésre álló forrás, illetve fel lehet állítani rangsor csak LHH-ra, illetve csak nem LHH-ra.

A következő előadó Juhász Ferenc volt, aki a HACS-ok számára kiküldött Leader célterület tervező Excel táblázat kitöltéséről tartott előadást. Elmondta, hogy ez a táblázat csak ideiglenes segítség az akciócsoportoknak, amíg el nem készül a IIER erre vonatkozó felülete. Elmondta, hogy miért is kell IIER-ben dolgoznunk. A célterületek egyenértékűek a jogszabállya. Formai kötöttséget is kell alkalmazni, akkreditált módon történik a célterületek jóváhagyása. A célterületek kihirdetése után minden HACS HPME kataógusa meg fog jelenni az MVH honlapján. Ezek után részletesen kitért az Excel táblázat pontjainak kitöltésére.
Kis értékű fejlesztésekre a LEADER HACS számára rendelkezésére álló LEADER fejlesztési forrásának legfeljebb 10 %-a fordítható. Ezen belül a Helyi Akciócsoport dönt arról, hogy egy adott kis értékű célterülethez mennyi forrást kíván rendelni, ezzel is szabályozva a támogatható/támogatni kívánt projektek maximális számát. A kisértékű projektek esetében pontozásra nem kerül sor, a bírálat a pályázatok beérkezési sorrendje alapján történik. Ennél a célterületnél 5 elszámolható költség típust lehet meghatározni. A kis értékű fejlesztések vonatkozásában megítélt támogatási összeg nem haladhatja meg közösségi célú beruházás esetében az 1 millió forintot, vállalkozás alapú fejlesztés esetében az 1 millió forintot, rendezvény esetében a 250 ezer forintot, és képzés esetében a 250 ezer forintot. Komplex projekteknél ismételten felhívták a figyelmünket arra, hogy a komplex fejlesztés nem jogcím, hanem egy célterület alkotási mód, hasonlóan a kisértékű fejlesztéshez. A komplexként meghatározott célterület az alapjogcímhez képest kiegészülhet összesen 5 db elszámolható „speciális” költségtípussal, amelyek között lehetnek valamely egyéb LEADER jogcímhez tartozó költség típusok vagy tetszőlegesen választott egyéb elszámolható költségtípusok. A HACS rendelkezésre álló 10 célterületéből maximum kettő fogalmazható meg komplex fejlesztésként.

A pályázatok benyújtásánál megjegyezte, hogy kizárólag elektronikus úton lesz lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására. Mint eddig is ügyfélkapun lesz lehetőség feltöltésre, amennyiben nem magánszemély a pályázó meghatalmazás útján tudja feltölteni a kérelmét. Technikai közreműködők által is lehetőség lesz feltöltésre, akik a pályázati anyag tartalmáért nem felelősek. Javasolta, hogy a HACS-okat is vonják be ebbe a szerepbe.

A későbbiekben a délelőtti szekció befejező előadója Matuska Sándor volt, aki a kisértékű, illetve a komplex projektről tartott előadást. Elmondta, hogy mint mindenhol a kisértékű projekteknél is szükséges 2 különböző árajánlat bekérése a pályázótól. Mivel ez a célterület az egyszerűségre törekszik javasolta, hogy lehetőség nyílna arra, hogy ne kelljen a pályázónak két árajánlatot bekérnie, hanem a HACS kérjen be a területéről árajánlatokat és ezek alapján határozzon meg egy referenciaárat az elszámolható kiadásoknál. A komplex projekteknél az elszámolható költségek mellett lehetősége van az akciócsoportoknak 5 db elszámolható „speciális” költségtípussal kiegészíteni az elszámolható kiadásokat, amelyek között lehetnek valamely egyéb LEADER jogcímhez tartozó költség típusok vagy tetszőlegesen választott egyéb elszámolható költségtípusok.

Az előadások végeztével dr. Eperjesi Tamás elmondta, hogy a mai képzésen részt vettek Kondics Zsuzsanna és Szabados Mónika, akik a tegnapi képzésen is részt vettek. Megkérte őket, hogy összegezzék a két napon elhangzottakat, hogy mik voltak azok a kérdések, amik a mai napon nem merültek fel.

A délutáni szekció folyamán a jelenlévők 4 csoportba gyűltek, ahol is lehetőségük volt egy komplex vagy egy kisértékű célterület, illetve egy alapjogcím kidolgozására. A csoportok is két csoport került kialakításra, azért, hogy mindkét célterületet ki tudjuk dolgozni. Miután sikerült minden csoportnak a célterületek modellezésére, egymásnak bemutattuk a célterületeket, majd a „nagyközönségnek” is bemutatásra került egy kiválasztott célterület. Az előadók a bemutatás után elmondhatták a képzéssel kapcsolatos észrevételeiket, tapasztalataikat.

Dr. Eperjesi Tamás a képzés zárásaként elmondta, hogy újonnan regisztrációra lesz szükség az MNVH - nál, mivel megváltoznak a kódok. Ezután is minden regisztrált kapni fogja a hírleveleket is. Mivel meg fog újulni az MVH, illetve MNVH honlapja, ezért egy kérdőív kitöltésére kért meg minket, hogy segítsük az észrevételeinkkel az új honlap létrehozásával kapcsolatosan. 2011. március 25.

. 2011. március 19.

Tervezői csoport ülés jegyzőkönyve

Tervezői csoport ülés jelenléti ív

websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem