"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"


HBB / Helyi Bíráló Bizottság


 2011. október 04.

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés ideje:

2011. október 05. (szerda) 8.30 óra

 

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés helye:
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.
JKHK Egyesülete székhelye emeleti tanácskozó terem

Napirendi pont:

1. A HBB a beérkezett projekt javaslatok értékelésével dönt azok LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfeleléséről.

2. Egyebek

 

Jászapáti, 2011. október 04.

 

További sikeres együttműködésünk reményében, tisztelettel:


Helyi Bíráló Bizottság 2011. október 01.

Időpont változás!!


 

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés új időpontja:

2011. október 04. (kedd) 14.00 óra

 

JKHK Egyesülete HBB 2011. szeptember 24.

Időpont változás!!


 

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés új időpontja:

 

2011. szeptember 27. (kedd) 7.30 óra

 

JKHK Egyesülete HBB 2011. szeptember 23.

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés ideje:

2011. október 04. (kedd) 8.30 óra

 

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés helye:
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.
JKHK Egyesülete székhelye emeleti tanácskozó terem

Napirendi pont:

1. A HBB a beérkezett projekt javaslatok értékelésével dönt azok LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfeleléséről.

2. Egyebek

 

Jászapáti, 2011. szeptember 23.

 

További sikeres együttműködésünk reményében, tisztelettel:


Lóczi Miklós s.k.
Helyi Bíráló Bizottság elnöke 2011. szeptember 16.

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés ideje:

2011. szeptember 27. (kedd) 8.30 óra

 

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés helye:
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.
JKHK Egyesülete székhelye emeleti tanácskozó terem

Napirendi pont:

1. A HBB a beérkezett projekt javaslatok értékelésével dönt azok LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfeleléséről.

2. Egyebek

 

Jászapáti, 2011. szeptember 16.

 

További sikeres együttműködésünk reményében, tisztelettel:


Lóczi Miklós s.k.
Helyi Bíráló Bizottság elnöke 2011. szeptember 09.

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Helyi Bíráló Bizottságának póttag bővítő ülésének zárásaként bemutatja a HBB tagjait.

 

A HBB tagjai:

Lóczi Miklós – HBB elnök

Eszes Béla – HBB alelnök

Tajti Erzsébet

Tóth Tibor

Szűcs Lajos

 

HBB póttagok:

Kis Beáta

Kovácsné Bozóki Judit

Banya László 2011. augusztus 30.

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés ideje:

2011. szeptember 09. (péntek) 8.30 óra

 

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés helye:
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.
JKHK Egyesülete székhelye emeleti tanácskozó terem

Napirendi pont:

1. A HBB a beérkezett projekt javaslatok értékelésével dönt azok LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfeleléséről.

2. Egyebek

 

Jászapáti, 2011. augusztus 30.

 

További sikeres együttműködésünk reményében, tisztelettel:


Lóczi Miklós s.k.
Helyi Bíráló Bizottság elnöke 2011.08.17

Módosult a Helyi Bíráló Bizottság eljárás rendje és a LEADER dokumentumok!

 

Az ÚMVP IV. tengelye, azaz a LEADER program végrehajtásában közreműködő Helyi Bíráló Bizottság Eljárásrendjén az Irányító Hatóság módosításokat, illetőleg pontosításokat hajtott végre a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság eljárásrendjében és formanyomtatványain.

 

ÚJ!!!!!!!!    Projekt adatlap

 

Az eljárásrendben az alábbi fontosabb módosításokat, pontosításokat eszközölte az Irányító hatóság:

A módosítás helye A módosítás tartalma
II.A Helyi Bíráló Bizott- ság feladata Kikerült az eljárásrendből annak kötelezettsége, hogy az eljárásrend megjelenését követő 5 napon belül küldje meg az SZMSZ-t a HBB. 5 napon túl is megküldhető, a beküldési kötelezettség nem szűnt meg.

Az HBB SZMSZ-ét kizárólag a HBB tagjainak kell elfogadni.
III.3A tagság mandátuma Pontosítva az utolsó előtti bekezdés.
IV.2.A HBB döntés-hozatali eljárása Hiánypótlásra a LEADER HACS munkaszervezete szólítja fel a az ügyfelet.
IV.3. A HBB ülései Az ülés időpontja mellett a helyszínéről is értesíteni kell az IH-t és az MVH-t.

A HBB ülés időpontja és a HBB tagok számára megküldött kiértesítés között eltelt időpontig beérkezett hiánypótoltatott projekt adatlapokat tárgyalhatja a HBB. Ezt is csak abban az esetben, ha erről SZMSZ-ben rendelkezik a HBB.
IV.4. Előkészítő admi- nisztráció Törlésre került az a rendelkezés, melynek alapján a projekt adatlapok nem vihetők ki a munkaszervezet irodájából.
IV.5. Döntéshozatal Kiegészítésre került az okirat aláírására vonatkozó rendelkezés.

Korrigálásra került a kiküldendő okirat darabszáma, illetve a kiküldés legkésőbbi időpontja.
IV.6. Jogorvoslat Több ponton módosult, melyhez kapcsolódóan új formanyomtatvány kerül alkalmazásra.
IV. Összeférhetetlenség Kikerült az eljárásrendből az ügyfél összeférhetetlenségi nyilatkozatának kötelezettsége.
VI.Szankció Módosításra került a szankcionálható késedelem és annak lehetséges mértékei.
VII. Adatvédelem Módosult a titoktartásra vonatkozó rendelkezés.

 

A módosítás helye A módosítás tartalma II. A Helyi Bíráló Bizottság feladata Felhívjuk szíves figyelműket, hogy a HBB eljárásendjét képező 1. 2., 4., 5. sz. mellékletek is módosultak, valamint alkalmazásra kerül a 6.sz melléklet.

 

Kérjük, hogy ezen értesítés kiküldését követően a HBB tevékenysége kapcsán a módosított eljárásrend szerint járjanak el, illetve alkalmazzák a módosítottformanyomtatványokat.

 

A módosított IH közlemény az alábbi linken keresztül érhető el:

http://www.kormany.hu/download/8/bd/40000/IH%2099.%20k%C3%B6zlem%C3%A9ny.zip#!DocumentBrowse

A módosított HBB eljárásrendet, a LEADER pályázati felhívást és annak mellékleteit, a módosított Projekt javaslat adatlapot, és a ÚMVP IH 99/2011. (VIII. 2.) közleményét letöltheti az alábbi letölthető fájlok pontból.

 

JKHK Egyesülete munkaszervezete


 2011. augusztus 10.

LEADER pályázat!
 
2011. szeptember 30.-2011. október 31. között a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet, valamint 99/2011. (VIII. 2.) IH közlemény alapján újra lehet pályázatokat benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. (LEADER) tengelyében.
 
A LEADER program célja:
A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER HACS-ok által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (a továbbiakban: HVS) meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása, amely fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.
 
A pályázat benyújtásának egyik alapfeltétele az előzetes MVH-s regisztráció, vagyis az, hogy az ügyfél az MVH által kibocsátott regisztrációs számmal rendelkezzen, amelyet a G001-es adatlapon igényelhet. Amennyiben nem rendelkezik MVH-s regisztrációs számmal, az alábbi linkre kattintva letölthető az MVH-hoz benyújtandó G001 formanyomtatvány:
 

A pályázatot csak elektronikus úton lehet benyújtani, amit az ügyfél egy előzetes jelszó megkérésével tud megtenni az alábbiakban:
 
MVH jelszó G946: Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem elérhetősége:http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401
 
Amennyiben postai úton kívánja a G001 és G946-os formanyomtatványokat eljutatni az MVH-hoz, abban az esetben:
 
 
Kirendeltség postai címe:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kirendeltsége
5002 Szolnok – Pf. 111.
 
Amennyiben személyesen intézi az MVH-nál a formanyomtatványokat:
Kirendeltség címe:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MVH Kirendeltség
5000 Szolnok, József Attila út 36.
 
A LEADER pályázat benyújtása
 
A projekt javaslat benyújtása
A sikeres pályázat kidolgozásának első lépése a Felhívásban szereplő célterületek, a kapcsolódó LEADER kritériumok, valamint a JKHK Egyesülete LEADER HACS honlapján található HVS megismerése ( www.jkhk.hu).
Az említett dokumentumokat alapul véve kell megfogalmazni a projekt javaslatot, amelyet a pályázónak a Felhívás 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon (projektötlet adatlap) előzetesen be kell nyújtania a területileg illetékes JKHK HACS-hoz, melyet a JKHK HACS HBB-je (Helyi Bíráló Bizottsága) a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál.
A HBB döntést hoz arról, hogy a HVS-hez illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. Amennyiben az előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést, úgy támogató nyilatkozatot ad ki, amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító nyilatkozatot ad a pályázónak.
 
 
A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának és értékelésének alapfeltétele!!!
 
A projekt javaslat elkészítésére, a HBB támogató nyilatkozat beszerzésére, a pályázat elkészítésére és az egyéb kötelező mellékletek beszerzésére a Felhívás megjelenésétől számítva 60 nap áll a pályázók rendelkezésére.
A projekt javaslat elkészítése során figyelemmel kell lenni a LEADER HACS célterületével kapcsolatban meghatározott LEADER kritériumokra. A LEADER kritériumok teljesítése alapfeltétele a pályázat későbbi benyújtásának.
 
 
A projekt javaslat benyújtása lehetséges:
 
Postai úton: tértivevényes vagy ajánlott küldeményként a JKHK HACS HBB-jéhez.)
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, 5130 Jászapáti, Velemi E. út 4-6.
 
Személyesen, a LEADER HACS munkaszervezet vezetőjének átadva. (A projekt javaslat benyújtását – amennyiben az személyesen történt - a HBB adminisztratív szerve, a JKHK HACS munkaszervezete átadás-átvételi adatlap kitöltésével dokumentálja. Az átvétel során rövid tájékoztatást nyújtanak az ügyfél részére a JKHK HBB eljárás további lépéseiről, valamint a részletes HBB eljárásrend honlapon való elérhetőségéről.) Az ügyfelek, amennyiben kisértékű projektre kívánnak pályázatot benyújtani, a Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 25. napig (Határidő:2011. szeptember 05.) nyújthatják be.
 
Amennyiben az ügyfél nem kisértékű projektre tervez pályázatot benyújtani, a Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző napon (Határidő: 2011. szeptember 29.) nyújthatják be.
 
Az utolsó HBB ülést legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 20. napon kell (2011. szeptember 10.) megtartani kisértékű projektre benyújtott adatlapok esetén. A benyújtási időszak első napját megelőző 20. napon minden kisértékű projekt vonatkozásában döntést köteles hozni a HBB.
 
Nem kisértékű projektekre benyújtott projekt adatlap esetén a HBB legkésőbb a pályázat benyújtási időszak megkezdését követő 5. napon (2011. október 04.) döntést köteles hozni.
A JKHK Egyesülete Helyi Bíráló Bizottságának ülését 2011. augusztus 19-én 8 30 órakor, a szervezet székhelyén tartja (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.).
Az elnök által összehívott HBB ülésen az ülés napját megelőző 5. napig beérkező Projekt javaslatokat kötelezően tárgyalja a HBB. (Projekt adatlap beérkezés ideje: 2011.augusztus 15.) 
Napirendi pont:
1. Tájékoztató a HBB eljárásrendjéről, feladatiról
2. A HBB a beérkezett projekt javaslatok értékelésével dönt azok LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfeleléséről.
3. Egyebek
 
A HBB ülései nyilvánosak, azokon a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület tagsága tanácskozási jog nélkül részt vehet.
 
További JKHK Egyesülete HBB ülések időpontjai meghirdetésre kerülnek a www.jkhk.hu oldalon.
 
Projekt adatlapok benyújtási mérföldkövei
Helyi Bíráló Bizottsági ülések várható időpontjai
Megjegyzés
2011. augusztus 14.(15.)
2011. augusztus 19.
HBB ülés napirendje:
HBB dokumentációk elkészítése
·Döntés a beérkezett projekt adatlapok illeszkedéséről 
·Egyebek
Helyi Bíráló Bizottság első ülése.
Amennyiben elutasításra kerül a projektötlet,
az ügyfél átdolgozva ismételten benyújthatja
2011. szeptember 29-ig.
2011. szeptember 05.
2011. szeptember 09.
HBB ülés napirendje:
HBB dokumentációk elkészítése
·Döntés a beérkezett projekt adatlapok illeszkedéséről 
·Egyebek
Helyi Bíráló Bizottság ülése.
Utolsó döntés Kisértékű projektekre benyújtotta adatlapok esetén (2 db célterület)
2011. szeptember 21.
2011. szeptember 27.
HBB ülés napirendje:
·Döntés a beérkezett projekt adatlapok illeszkedéséről 
·Egyebek
Helyi Bíráló Bizottság ülése.
Amennyiben elutasításra kerül a projektötlet, az ügyfél átdolgozva ismételten benyújthatja 2011. szeptember 29-ig.
2011. szeptember 29.
2011. október 4.
HBB ülés napirendje:
·Döntés a beérkezett projekt adatlapok illeszkedéséről 
·Egyebek
Nem kisértékű projektek esetén ez az utolsó projekt adatlap benyújtási lehetőség. Aki ezt követően nyújtja be a projekt adatlapot, nem fog tudni pályázatot benyújtani. A projektötlet adatlap érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.
Döntéshozatal:
A HBB arra kap felhatalmazást, hogy a LEADER HACS által a LEADER jogcím rendelet alapján közzétett Pályázati felhívásban megjelenő célterületekben, a helyi jogosultsági kritériumként meghatározott LEADER követelményeknek való megfelelést a benyújtott Projekt adatlap formanyomtatvány vonatkozásában előzetesen vizsgálja és döntést hozzon, a későbbiekben pályázatot benyújtani kívánó ügyfelek által benyújtott Projekt adatlapban foglaltak HVS-hez, azaz a célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz való illeszkedéséről.
 
A HBB a projekt javaslatok értékelése során kizárólag a LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett kritériumoknak való megfelelésről hozhat döntést.
 
A döntésről minden esetben a döntést követő 5. munkanapig postai úton, vagy a hivatalos formanyomtatvány szkennelt változatának elektronikus továbbításával (amennyiben az ügyfél elektronikus postafiókjába kéri az értesítést) a munkaszervezet az IH által rendszeresített formanyomtatványon tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy átdolgozott formában ismételten benyújtsa Projekt adatlapját a JKHK HACS munkaszervezetéhez a JKHK HBB-hez címezve az utolsó HBB ülést megelőző 5. napig.
 
A JKHK HBB által kiadott döntést és indoklását tartalmazó okirat (Adatlap hivatalos értesítéshez a projekt javaslat bírálatról) az ügyfél által benyújtandó LEADER pályázat nem hiánypótoltatható kötelező melléklete, amelynek csatolásáért az ügyfél a felelős.
 
Az okirat egy példányát a LEADER HACS munkaszervezete ajánlott levélként megküldi az ügyfélnek a döntést követő 5 napon belül. Amennyiben az ügyfél elektronikus postafiókjába kéri a döntésről szóló kiértesítést, úgy az aláírt változatot szkennelt formában elektronikus úton is eljuttatja a munkaszervezet az ügyfél számára. A projekt adatlap formátuma nem módosítható.
 
A LEADER pályázat benyújtása:
 
A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.
Amennyiben az ügyfél a pályázat benyújtásához a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetét kívánja igénybe venni technikai közreműködőként, köteles az ilyen irányú igényt a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdő dátumát megelőzően legalább 20 nappal (2011. szeptember 10.) a technikai közreműködést végző LEADER HACS munkaszervezet felé írásban jelezni a pályázat benyújtásához időpont-egyeztetés céljából.
A pályázathoz csatolandó kötelező mellékleteket a LEADER jogcímrendelet és a Felhívás mellékletében található vonatkozó célterület adatlap tartalmazza.
 
A pályázat kötelező részei:
1.Pályázati adatlap
2.HBB támogató nyilatkozata
3.Egyéb, a LEADER jogcímrendeletben meghatározott kötelező mellékletek, formanyomtatványok
4.A célterülethez kapcsolódóan előírt, formanyomtatványok, nyilatkozatok, dokumentumok.
LEADER Célterület Katalógus elérhető az MVH honlapján az „Alkalmazások” menüpont alatt: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000023
 
Általános pályázati feltételek:
Pályázó lehet az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény által meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, a célterületben meghatározott településen.
A projekt megvalósítási helye kizárólag a pályázó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén lehet.
A benyújtható pályázatok száma a 2007-2013 közötti időszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet. A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot nyújthat be.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó a HBB támogató nyilatkozat, amely a pályázat nem hiánypótoltatható részét képezi.
A pályázathoz a területileg illetékes LEADER HACS honlapján megtalálható az adott célterülethez kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése, valamint a pályázathoz való csatolása és beküldése is kötelező.
Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott maximális támogatási összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott minimális támogatási összeget.
 
A Pályázathoz szükséges letölthető dokumentumok:
 
- Leader - Pályázati felhívás
- Célterületek+formanyomtatványaik
- JKHKE LEADER kritériumok
- Pályázati felhívás HBB IH 99/2011 (VIII/2.) közleménye
- HBB eljárásrend
- Helyi Bíráló Bizottság tagjai
- HBB Projekt-adatlap-2011 - 1. melléklet
- HBB Átadás-átvételi jegyzőkönyv - 2. melléklet


 2011. augusztus 09.

JKHK Egyesülete HBB ülés 2011.08.19. 08.30 óra

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII. 2.) Közleményében került kihirdetésre a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) eljárásrendje valamint az ÚMVP LEADER fejezetéhez tartozó Pályázati Felhívás értelmében a HBB köteles első ülését a pályázat előkészítésére rendelkezésre álló, a vonatkozó jogcímrendelet hatályba lépését követő időszak első 20 napján belül megtartani.


A HBB az ÚMVP IV. tengelye (LEADER program) kapcsán benyújtott projektjavaslatokat megvizsgálja, és dönt a benyújtott projekt javaslatok HVS-hez való illeszkedésének megfelelőségéről. Kizárólagos feladata a LEADER Helyi akciócsoport (HACS) által kidolgozott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, azaz a LEADER HACS által megfogalmazott LEADER kritériumrendszerhez való illeszkedés vizsgálata és ennek kapcsán a projekt javaslatok támogatása vagy elutasítása. A projekt javaslatot a pályázó a LEADER HACS által megfogalmazott célterületek vonatkozásában nyújthatja be. 


Ennek értelmében a HBB első ülésére az alábbiak szerint kerül sor:

 

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés ideje:

2011. augusztus 19. (péntek) 8.30 óra

 

Első Helyi Bíráló Bizottsági Ülés helye:
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.
JKHK Egyesülete székhelye emeleti tanácskozó terem

Napirendi pont:

1. Tájékoztató a HBB eljárásrendjéről, feladatiról

2. A HBB a beérkezett projekt javaslatok értékelésével dönt azok LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfeleléséről.

3. Egyebek

 

Jászapáti, 2011. augusztus 09.

 

További sikeres együttműködésünk reményében, tisztelettel:


Lóczi Miklós s.k.
Helyi Bíráló Bizottság elnöke 2011. augusztus 08.

Megalakult a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Helyi Bíráló Bizottsága!

 

A HBB - akinek tagja a LEADER HACS rendes tagja lehet - feladatokat az őszi pályázati időszakhoz kapcsolódóan a LEADER HACS döntéshozó testülete, azaz 5 tagú elnökségünk fogja ellátni, akiknek 2 fő, az üzleti- vagy a civil szférából választott póttaggal kellett kiegészülnie.

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Helyi Bíráló Bizottságának alakuló ülésének zárásaként bemutatja a HBB tagjait.

 

A HBB tagjai:

Lóczi Miklós – HBB elnök

Eszes Béla – HBB alelnök

Tajti Erzsébet

Tóth Tibor

Szűcs Lajos

 

HBB póttagok:

Kis Beáta

Kovácsné Bozóki Judit 2011. augusztus 01.

MEGHÍVÓ

 

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület elnökségi/döntéshozó testületi ülése!

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS döntéshozó testülete/elnöksége 2011. augusztus 08-án (hétfő) 08.30 órakor az egyesület székhelyén (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.) tart ülést a 76/2011. (VII.29.) VM rendelethez, a LEADER pályázatokhoz, a Helyi Bíráló Bizottság megalakításához és a póttagok választásához kapcsolódóan.

A HBB - akinek tagja a LEADER HACS rendes tagja lehet - feladatokat az őszi pályázati időszakhoz kapcsolódóan a LEADER HACS döntéshozó testülete, azaz 5 tagú elnökségünk fogja ellátni, akiknek kettő fő, az üzleti- vagy a civil szférából választott póttaggal kell kiegészülni.

 

 Napirendi pontok:

1.      A vonatkozó jogszabályok, a HBB eljárásrendjének ismertetése

2.      Póttagok választása

3.      A HBB elnökének és alelnökének megválasztása

Az ülés az egyesület tagjai számára nyilvános.

 

Tisztelettel:

Lóczi Miklós - elnök

websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem