"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

Zagyva projekt - Hírek
 2012.10.03.

Emlékeztető

Zagyva Projekt értekezletről

 

Időpont: 2012. október 03. (szerda) 11 óra

Helyszín: Jászberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Tanácsterem

(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

Résztvevők: jelenléti ív alapján

 

Az értekezlet rövid összefoglalója:

 

Az egyeztető megbeszélésnek Jászberény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala adott otthont. Eszes Béla, Jánoshida polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Zagyva Projekt-et átfogó és irányító Várkonyi Judit projektvezető a továbbiakban nem veszt részt a projektben. Bemutatta a szolnoki önkormányzat részéről Baranyiné Sárközi Erikát, aki a továbbiakban felel a projekt szervezéséért. Tovább elmondta, hogy a pályázat második körös beadását elméletileg 2012. október 31-ig kellene realizálni, de ez várhatóan az idő rövidsége miatt 2013. január 31-re tevődik át.

Baranyiné Sárközi Erika elmondta, hogy két hete kérte meg Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere arra, hogy nyújtson szakmai segítséget a Zagyva Projekthez. A pályázat első körében 2012. szeptember 14-én 2,1 milliárd forint került nevesítésre. 2012. szeptember 25-én a pályázatra vonatkozóan Jánoshida levelet kapott melyben kifogásolják a pályázat hiányosságait, erre a levélre Jánoshida iránymutatást kért. Elmondta, hogy lényegében az egész projektet a nulláról kell kezdeni, a helyrajzi számok kijelölésétől kezdve a tulajdonosi viszonyok meghatározásáig. A tervezőt ki kel választani ennek a közbeszerzési eljárását is el kell indítani. Ezeknek a folyamatoknak az elkészítéséhez legalább 45 napra szükség van, így tarthatatlan a 2012. október 31-i időpont.  Ezért kérelmezték, az ÉARFÜ-nél a
2013. január 31-i beadási határidőt. Egyelőre nem tudunk konzorciumi megállapodást kötni, nincs letisztázva, ki mit vállal, Jánoshida, mint gesztor szervezet fogja majd lebonyolítani a közbeszerzést. Együttműködési megállapodás tervezetet készítettek el, melyet megküldenek minden érintett együttműködő partner számára. Az együttműködési megállapodás aláírását Jánoshida koordinálja.

Nagy-Vargáné Fazekas Éva Jászfényszarui önkormányzat részéről felvetette, hogy a ROP útmutató alapján a Magyar Közutat nem kell-e belevenni a konzorciumi megállapodásba?

Baranyiné Sárközi Erika válaszában elmondta, hogy az útmutató alapján akkor kell bevonni a konzorciumba a Magyar Közutat, ha ők kérik, valószínű egyébként, hogy kérni fogják és bekerül a konzorciumba. A Köztat akkor kell megkeresni, ha tudjuk, hogy mely utakat érinti a fejlesztés. Ez a rész valószínű a megállapodás előtti utolsó fázis lesz majd.

Nagy-Vargáné Fazekas Éva megkérdezte, hogy nincs-e lehetőség egy általános együttműködési megállapodást benyújtani.

Balogh Szabó Csaba, a Covinus Projektiroda részéről elmondta, hogy a Kormány döntött a kiírásról és a pályázati konstrukcióról és nem az NFÜ, így a benyújtandó dokumentumok változtak. A második fordulóra részletes együttműködési megállapodást kell benyújtani.

Győriné Czeglédi Mária, Jászfényszaru polgármestere felvetette, hogy Boldog települést is be kellene vonni a projektbe a földrajzi viszonyok miatt. A nyomvonalakat mindenképpen ki kellene tűzni és a tulajdoni viszonyokat is meg kell nézni, ezzel kellene kezdeni. Megkérdezte, hogy tervező van-e már?

Eszes Béla elmondta, hogy tervező még nincs

Csatári István, Szolnok önkormányzatától elmondta, hogy projekttervet kellene készíteni arról, hogy mitől is válik turisztikai attrakcióvá maga a kerékpárút. A nyomvonalat is úgy kell kialakítani, hogy be lehessen fagyasztani, utólagosan már ne nyúljanak hozzá.

Szarvák Imre, Jászalsószentgyörgy polgármester megkérdezte, hogy a tervezés és a közbeszerzés finanszírozása miként fog történni?

Balogh Szabó Csaba, elmondta, hogy ezek bele vannak tervezve a költségvetésbe szállítói finanszírozás alapján fog működni

Baranyiné Sárközi Erika elmondta, hogy a közbeszerzés utófinanszírozott, nem szállítói finanszírozás alapján történik.

Csatári István elmondta, hogy az előkészületi és fenntartási költségek finanszírozására kell találni egy megoldást.

Eszes Béla elmondta, hogy a közbeszerzés folyamatáról mindenki tájékoztatni fognak, továbbá minden érintett félnek megküldik az együttműködési megállapodást.

 

Meghatározták, hogy minden partner esetében meghatározásra kerül egy kapcsolattartó személy, aki a projekttel kapcsolatos ügyekben segítséget nyújt. Továbbá Jánoshida lesz a „központ” ahová befutnak majd a projekttel kapcsolatos dokumentumok és adatok.

 

  

  

     2012.08.30

 

 

Emlékeztető
Zagyva Projekt értekezletről
 
Időpont:          2012. augusztus 30. (csütörtök) 10 óra
Helyszín:        
Faluház (Községi Könyvtár és Művelődési Ház, 5143 Jánoshida, Fő út 26.) 
Résztvevők:    jelenléti ív alapján
 
Az értekezlet rövid összefoglalója:
A Zagyva Projekt aktuális értekezletének Jánoshida adott otthont. Eszes Béla, Jánoshida polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Rövid tájékoztatást adott a projekt jelenlegi helyzetéről. A projekt az első kört sikeresen vette és közel 2 milliárd 110 millió forint összeg lett allokálva. A projekttel kapcsolatos legfontosabb teendők, hogy szeptember végéig elő kell készíteni és aláírni a konzorciumi megállapodásokat. Majd ezt követően neki kell látni az engedélyes tervek elkészítéséhez.
Ezt követően Várkonyi Judit az Enerzone Holding képviselője vette át a szót.
Várkonyi Judit szintén köszöntötte a megjelenteket és kiemelte a Zagyva Projekt prioritását miszerint egy kormány által kiemelt és támogatott projektről van szó. A konzorciumi megállapodásokat elméletileg szeptember 22-ig kellene beadni. Az NFÜ az önkormányzatokat nem tájékoztatta teljes körűen minden érintőleges tényről az engedélyes tervek vonatkozásában, így várható, hogy a határidő tolódni fog kb. három hónappal az engedélyes tervekre vonatkozóan.
Pásztó település esetében még mindig problémát jelent a nyomvonalak kialakításának kérdésköre.
Várkonyi Judit elmondta, hogy a nyomvonalak kivitelezési terve teljesen ingyenesen megy végbe. Jelenleg három céggel folyik a tárgyalás, hogy ki legyen a tervező, kivitelező. Ezt majd közösen kell eldönteni, hogy melyik cég kerül kiválasztásra. A tervezés költsége kb. 200 milliós nagyságrendű. A Közgép Zrt. és a Duna Aszfalt Kft. cégekkel történtek már megbeszélések. A Duna Aszfalt Kft. a tervezés mellett a kivitelezést is megvalósítaná a projekttel kapcsolatban.
Pásztó települése kérte, hogy történjen egy megbeszélés, ahol a nyomvonalakkal kapcsolatos egyeztetések is megtörténnek majd.
Lenti településsel is egyeztetésre lesz szükség. Mindkét település esetében Közúttal történő egyeztetésre is sor kerül majd.
Továbbá Jobbágyi és térsége esetében problémák merültek fel a 21-es számú úttal kapcsolatban. A 21-es úton már most sem engedik a kerékpár forgalmat. Az ezt övező területek egy része pedig MÁV tulajdonban vannak. Ez a probléma Püspöki és Jobbágyi területét érintik. Jobbágyi esetében még felmerül a nemzetbiztonsági terület problematikája is, amit szintén le kell egyeztetni. Hatvan település tekintetében is jelentkeznek problémák több ponton is, például gátszélesítéssel kapcsolatosan.
Várkonyi Judit elmondta, hogy minden problémás kérdéskört egyezetni fognak és le fog menni minden településre, ahol jelentkeznek ezek a zavarok. Az egyeztetésre már tervezőkkel és közlekedési szakértőkkel fog lemenni, hogy minden problematikus kérdéskör megoldásra kerüljön. Elmondta, hogy azt látni kell, hogy egy meghatározott keret összeggel kell dolgozni, aminek a költség határáig lehet a kérdéses kialakításokat, építéseket megvalósítani. Továbbá a 21-es út vonatkozásában, a kisajátítások esetében is egy-kettő kisajátítás lehetséges majd a határidők tartása végett.
Kazár és környéke kapcsán felmerült probléma, hogy egy település nem szeretne részt venni a projektben. Kérdésként merült fel, hogy ebben az esetben egy egyesület helyettesíthetné-e az önkormányzatot.
Várkonyi Judit elmondta, hogy egyesület nem vehet rész a projektben építés esetén, ha csak Közutat érint a nyomvonal, abban az esetben áthidalható a probléma. Ezzel kapcsolatban egyeztetésre kerül majd sor a 36 jó palóc egyesület szervezésében.
Minden érintett önkormányzatnak testületi ülésen határoznia kell, hogy részt kíván-e venni a projektben, erről legkésőbb szeptember 30-ig dönteniük kell a határidő miatt. Emellett a feleknek alá kell írniuk a konzorciumi megállapodást.
Továbbá a települések önkormányzatainak össze kell gyűjteni a település nevezetességeit, GPS koordinátákkal megjelölve.
A projekt előkészítése során közbeszerzés kiírása szükséges, melyet a gesztor szervezetek látnak el. A konzorciumi megállapodásban megfogalmazásra kerül, hogy a projekt résztvevői felhatalmazzák a gesztorokat a projekt előkészítésével kapcsolatos teendők ellátásra.
Várkonyi Judit közbeszerzési tanácsadónak Dr. Berta Ferencet javasolta.
Sajnos vannak még olyan települések, amelyek nem rendelkeznek minden szükséges információval, ezért az ülésen Kodák József, a Cserhátalja LEADER Nonprofit Kft. munkaszervezet vezetője lett megjelölve kapcsolattartónak, aki összesíteni fogja a partnerek elérhetőségeit és minden aktuális információról tájékoztatást küld ki e-mailben az érintetteknek.
A következő egyeztetésre várhatóan 2012. október 05-én kerül sor.
Az értekezlet összefoglalásaként elmondható, hogy jelenleg legfontosabb feladat, hogy az önkormányzatok testületi határozatot hozzanak a projektben való részvételről, valamint a konzorciumi megállapodás aláírása szükséges szeptember hónapban.
 
 
 

A testületi határozat mintája, valamint a konzorciumi megállapodás az allábbi linken érhető el:

  www.jkhk.hu/uploads/file/Zagyva%20projekt%20k%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9s%20el%C5%91terjeszt%C3%A9s,%20konzorciumi%20mg%C3%A1llapod%C3%A1s%20word.doc 2012. június 18.

 

EMLÉKEZTETŐ

Tárgy: „ZAGYVA PROJEKT” ÉRTEKEZLET
Helye és ideje:        Szurdokpüspöki Faluház (3064 Szurdokpüspöki, Béke u. 6.)
2012. június 18. (hétfő) 1100 óra

Géczi László Miklósné, Szurdokpüspöki Község polgármestereköszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy eredeti szándék szerint a konzorciumi megállapodás aláírása miatt hívtuk össze az értekezletet.
Várkonyi Judit szeretettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a hiányzó sok, így az aláírás nem valósulhat meg teljes körűen.
Román István, aki első alkalommal jelent meg „Zagyva projekt” megbeszélésen számtalan kérdést és véleményt fogalmazott meg.
Várkonyi Judit és a pályázatot összeállító Balogh Szabó Csaba válaszolt a többi résztvevő számára már ismert témákban. A kérdés-válasz folyam többek kérésére lezárult azzal, hogy a nyitott kérdéseket személyesen tisztázzák.
Mészáros Sándor kérte, hogy a jánoshidai találkozón ígért részletes költségterv kerüljön megküldésre.
Balogh Szabó Csaba jelezte, hogy a reggeli órákban e-mail üzenetben megküldte, de felhívta a figyelmet, hogy a táblázatban szereplő költségszámok becslések. A figyelembe vett forgalmi adatok határozták meg, hogy építéssel vagy csupán kijelöléssel kalkuláltak, de pl. Tar és Pásztó esetében a helyszíni bejárás az önkormányzat együttműködési szándékának eddigi hiánya miatt nehézségekbe ütközött. A bejárás megtörtént, de kiviteli tervek még nem készültek, a végleges nyomvonal sem került rögzítésre.
Eszes Béla: Aktuális feladatra hívja fel a figyelmet,kéri a projekt benyújtóinak véleményét a postán kapott – a pályázat nem megfelelő beküldése miatti – elutasító levélről.
Balogh Szabó Csaba jelezte, hogy a benyújtás nem az előírásos módon történt, hanem postára adták a pályázatot. A hiányolt támogató levelet azonban a pályázattal együtt benyújtották, Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter mindkét projektet támogatja.A benyújtással egy időben méltányossági kérelem is megküldésre került az Irányító Hatóság részére. Erre a hét végéig remélnek választ, ettől függ a pályázat jövője, illetve a további munka. Amennyiben a kérelem elfogadásra kerül, akkor valószínűleg hiánypótlást kell küldeni. Ehhez van szükség a konzorciumi megállapodásokra.
Eszes Béla: Minden további lépés ettől függ. Az engedélyes tervek és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése ezt követően lehetséges. Az érdekeltek által történő finanszírozásáról akkor lesz értelme tárgyalni, ha tisztázódik, hogy a második fordulóra van-e lehetőség. Az előkészítési költségek finanszírozása függ az utak tulajdoni viszonyaitól.
Balog Szabó Csaba: Önerő biztosításához a kormány tervezett lépéseit és a banki lehetőséget említi, amennyiben az önkormányzatoknak ez túl nagy terhet ró, de a tulajdonos több esetben nem az önkormányzat, így a teher sem őket terheli.
Várkonyi Judit kéri, hogy a konzorciumi megállapodásban foglaltak megbeszélésére térjünk át.
Balog Szabó Csaba: A konzorciumi szerződés újbóli aláírása azért vált szükségessé, mert eredetileg több kis konzorciumi szerződés jött létre, a tervezett több kis pályázatnak megfelelően. Mivel mindkét régióban kiemelt projektként került benyújtásra a pályázat, így régiónként egy-egy szerződésben lehet rögzíteni, az eredeti szövegezésnek megfelelően a –pályázat benyújtására vonatkozó – megállapodást.
A szerződés cégszerűen írandó alá, várhatóan egy hónapon belül benyújtandó hiánypótlásnak megfelelően.
Kodák József: Ki kell emelni, hogy ez a megállapodás kizárólag a pályázat benyújtására jogosítja fel a konzorcium vezetőket.
Balog Szabó Csaba: Igen, nyertes pályázat estén kell egy második megállapodás is, amelyben a további feladatok lesznek rögzítve.
Kodák József: A konzorciumi megállapodásban rögzített anyagokat ellenőriztem és szükség szerint pótlásra kerültek. A megállapodás négy példányban kinyomtatásra került. A HACS-ok tudják koordinálni, intézni területükön az aláírásokat is. Önkormányzati aláírás után Várkonyi Judit részére kerülhet átadásra, a Közút és Vízügy aláírásának ügyintézésére. A pályázathoz szükséges adatlapok kitöltéséhez MÁK honlapról származott adatokat megküldöm Balog Szabó Csaba részére
Várkonyi Judit: Ez így megfelelő.
Mészáros Sándor: Pontosabb adatokat igényel a pályázatról, mert a megállapodás rögzíti, hogy a nyertes pályázat esetén a megvalósítást is vállalják az aláírással, ennek előterjesztéséhez kevés az információ a képviselő testület számára.
Balog Szabó Csaba: Pásztó esetében is (mint Tar) kiderülhet, hogy a Magyar Közút az utak tulajdonosa. Így lehet, hogy csak az elvi hozzájárulás szükséges, pénzügyi teher nem jelenik meg a projekt megvalósítása esetén sem.
Sipos László: A Magyar Közút és a Vízügy jelenlétét hiányolja, így nem derül ki, hogy a projekthez való hozzáállásuk, lehetőségük milyen!? Kéri a Jászberényre tervezett költségek megküldését.
Várkonyi Judit: A Vízügy részvétele biztosított, több megbeszélésen részt vettek. A Közút részvételét „elemi érdeknek” tartja, de fel kell mutatnunk az önkormányzatok konszenzusát. 100%-os támogatással nem fog senki akadályt gördíteni a projekt útjába.
Sipos László: Kéri egy „menetrend” megfogalmazását.
Balog Szabó Csaba: Kedvező döntés esetén, egy hónapon belül teljesíteni kell a hiánypótlást. Szeptember 17. a második kör beadása. Addig: a hiánypótlást követően 30-45 napos bírálat, és a döntés újabb 30-45 nap. Akkor meg kell keresni – tulajdonostól függően - az engedélyes tervek elkészítőjét, ha kell közbeszerzést is le kell folytatni, szerződni, tervezni. A konkrét építés 2014-re tervezhető, kijelölés és marketing tevékenység előbb is megkezdhető.
Farkas Attila: Ha egy település nem csatlakozik a projekthez az milyen hatással jár?
Balog Szabó Csaba: Véglegesen megakaszthatja a projektet. Kisebb módosítások elképzelhetők a nyomvonalban településeken belül, de település nem maradhat ki.
Román István: A fenntartásra vonatkozó kérdéseket vetett fel.
Balog Szabó Csaba: A fenntartást érdekelt vállalkozók költségén végezhetik, erre van már példa az országban.
Eszes Béla: Az Észak-Alföldi régió szerződését a maga részéről aláírja és továbbadja a partnereknek, majd Mihályi Mónikán keresztül a Szolnok környéki partnerekhez kerül.
Géczi László Miklósné: Megköszöni a részvételt és jó munkát kíván az előttünk álló hetekre.
 
 


 2012. június 06.

 

Tájékoztató megbeszélés Jánoshidán

 

A projekt jelenlegi állapotáról, aktuális kérdéseiről 2012. június 6-án Jánoshidán a Faluházban került megrendezésre a következő megbeszélés.

 

Kepek

 

Az esemény részletei ide kattintva érhetők el: Zagyva projekt megbeszélés emlékeztető - 2012. 06. 06.

  2012. május 17.

Kedves Együttműködő Partnerek!Az alábbi helyről letölthető a Zagyva Projekt ÉAOP és ÉMOP szakaszára a kiemelt turisztikai felhívásba benyújtott Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és a nyomvonaltervek:

 

http://jkhk.hu/admindata/letoltesek/index2.php?dirpath=./Zagyva%20projekt/Zagyva%20EAOP-EMOP%20beadott%202012&order=0

 

[Zagyva EAOP-EMOP beadott 2012]   <DIR>
[Költségvetések EMOP és EAOP]   <DIR>


Ezúton is még egyszer mindenkinek köszönöm a munkáját, szerintem nagyon jó anyag lett!

Jelenleg a NGM döntését várjuk a továbbiakhoz!


Balogh Szabó Csaba
Ügyvezető
www.corvinusiroda.eu 2011. december 09.

 

Zagyva-projekt egyeztető értekezlet Petőfibányán

2011. december 15-én került megrendezésre a projektben érintettek újabb megbeszélése.

Az értekezletről készült emlékeztető letölthető ide kattintva... 2011. november 25.

EMLÉKEZTETŐ
Zagyva Projekt – egyeztető értekezlet

 

Időpont: 2011. november 24., csütörtök, 10 óra
Helyszín: Zagyvarékas, Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, Színházterem (Zagyvarékas, Fekete L. út 1.)
Résztvevők: jelenléti ív alapján

 

Az egyeztetés rövid összefoglalója:
A Zagyva projekt soron következő tervezői értekezletét a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület (KTZVE) LEADER HACS szervezte a jánoshidai értekezleten megbeszéltek alapján.
Jánosi József Zagyvarékas polgármestere köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy a mai értekezletet a tervezői egyeztetés céljából hívták össze a szolnoki és a jászsági kistérség együttműködő LEADER munkaszervezetei. A szót átadta az asztalfőnél ülő Tamásiné Kalmár Judit asszonynak, aki ismertette a jánoshidai értekezlet óta lezajlott egyeztetések eredményeit:
- 2011. 11.18.-án a KÖTIKÖVIZIG-nél Lovas Attila igazgatóval történt egyeztetés alapján Szolnokon a Tisza-Zagyva torkolattól felfelé vezető, mintegy 12 km-es szakaszon az árvízvédelmi töltésen engedélyezik a kerékpárút nyomvonalának kijelölését. Több olyan szakasz található azonban a két térség Zagyva partjánál, ahol nincs védőgát, illetve a meglévő védőgát sem állagban, sem magasságban nem alkalmas arra, hogy ott kerékpárút haladhasson. Erre azt az általános szabályt mondta el az igazgató úr, hogy a meglévő Zagyva gát, illetve árterület határtól 4 m-es védősávot kell hagyni, és emellett mehet esetleg a leendő kerékpárút nyomvonala.
- Sikerült egyeztetni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. szolnoki kirendeltségével, Pujcsi Péter úrral, hogy a jelenleg folyó, vagy tervben lévő 32-es út rekonstrukciója, mely Szolnok és Hatvan között zajlik, hosszútávon tartalmaz a 32-es út mentén kerékpárút megvalósítást is. Jelenleg erről elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány, melyben több verzió szerepel a leendő kerékpárút nyomvonalát követően. 2011. december 5-én, Budapesten minisztériumi szinten tervtanács fogja eldönteni, hogy melyik verziót fogadják el. Előzetes információink szerint a megvalósítás 2020 után várható esetleg.

Tamásiné Kalmár Judit a következőkben válaszolt a jelenlévő településvezetők, illetve résztvevők kérdéseire, ígéretet tett, hogy amire ő nem tud esetleg válaszolni, azt a kérdést jelen emlékeztetőben továbbítjuk az Enerzone Holding ügyvezetője, Várkonyi Judit részére.

Dr. Szerencsés István Jászdózsa polgármestere: Jelezte, hogy olyan információ jutott el hozzájuk, hogy több szakasz esetén nem mehet kerékpárút Zagyva gáton. Szeretné pontosan látni, hogy mi várható ezzel kapcsolatban.

Tamásiné Kalmár Judit a Lovas Attila igazgatóval történt megbeszélésre hivatkozva erősítette meg, hogy több helyen várhatóan nem az árvízvédelmi töltésen kell nyomvonalat kijelölni, de ez műszaki, tervezői kompetencia.
Javaslatként elhangzott, hogy a tervező vegye figyelembe, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő utakon, amennyiben azok szélessége megengedi, vagy azok mellett mehessen egy-egy szakaszon a kerékpárút nyomvonala. Jelenleg nem tudjuk, hogy a leendő pályázati kiírás engedi-e ezt a megoldást.

Jánosi József Zagyvarékas polgármestere: Aggályosnak tartja, hogy Szolnok város még nem írta alá a konzorciumi együttműködést, pedig az elhelyezkedésük miatt nagy szerepük lenne, illetve szó volt arról is, hogy amennyiben nem Szolnok, akkor esetleg a VIZIG pályázik, akiknek viszont ez a turisztikai jellegű fejlesztés nem igazán a szakterületük. Jelezte, hogy sok településen - ilyen pl. Jásztelek, Zagyvarékas egy része -, a magánkertek egészen a gátig, a töltésig érnek. Ezeken a helyeken, a töltés melletti rész magántulajdonban van, így szintén aggályos lehet a nyomvonalvezetés ezeken a részeken. A VIZIG úgy nyilatkozott, hogy ők abban az esetben lehetnek pályázói ennek a projektnek, ha a minisztérium külön engedélyt ad rá.
Ezúton kérne valamennyi konzorciumot aláírt településvezető írásos visszaigazolást arra, hogy a konzorciumi együttműködés és az ezzel kapcsolatos döntések, mely a települések részéről nagyon rövid idő alatt a projektmenedzser kérésére lebonyolódtak, kikhez jutottak el, mi az eredmény. Természetesen ebben az írásos tájékoztatóban nem garanciát várnak a pályázat elnyerésével kapcsolatban, hanem arra szeretnének írásos visszaigazolást kérni, hogy eddigi általunk megtett együttműködési lépések milyen visszhangot váltottak ki, kikhez jutottak el, mert tudják ezek sorsát, nem látható át a folyamat.

Tamásiné Kalmár Judit megerősítette, hogy valamennyi részt vevő partner településnek kiküldenek egy írásos tájékoztatót a felhangzott kéréssel kapcsolatban. Jelezte, hogy a tervezés díját a tervezők megelőlegezik, s ekkora volumennél ez kb. 180 Milliós nagyságrendű összeg. Ezt a befektetett energiát és pénzt, és az együttműködést is minden résztvevő komolyan gondolja, közös az érdek, hogy a projekt megvalósuljon. Jelezte, hogy 2011. december 13-ig, a Petőfibányán tartandó egyeztetésig sok előkészítő munkát kellene lebonyolítani, bemutatta a közben megérkező tervezőt: Zeitler Gábor urat. A december 13-ai értekezleten Bodor Ádám úr, a NFM munkatársa ad tájékoztatót.

Eszes Béla, Jánoshida polgármestere jelezte, hogy több megbeszélés alkalmával kiderült, hogy az országgyűlési képviselők nem tudnak a Zagyva projektről, nincsenek a térséget illetően az információk birtokában. Jelezte, hogy valóban sok olyan település van, ahol a jelenlegi területi szerkezet nem teszi lehetővé a nyomvonal gáton történő vezetését. Ilyen pl. Jánoshida egy-egy területi része is.

Banka Ferenc Jászszentandrás polgármestere jelezte, hogy az elhangzott a tervező díj mértéke jelentős, meddig dolgozik így, szlengesen kifejezve „puszira” a tervező? Ez esetleg érintheti e a két itt lévő nem Zagyva menti települést másképpen, hisz Jászapáti és Jászszentandrás viszonylag távol vannak a Zagyvától.

Szolovjov Rita KTZVE munkaszervezet vezető elmondta, hogy jelenleg a projekt előkészítő szakasza a nyomvonal kijelölését, és egyéb műszaki és egyeztetési folyamatokat foglalja magába, s turisztikai szempontból - a két település bár messzebb van a Zagyva tényleges folyásától – a termálfürdőket és a két település egyéb jelentős turisztikai attrakcióit figyelembe véve a projekt szerves részei továbbra is. Reményeink szerint a későbbiekben megjelenő pályázati kiírás ezt megerősíti. Az uniós projektek a partnerségre építenek, a turisztikai projektekben pedig alapos indok kell a szükségesség megindokolásához. Ez a két település esetén a már meglévő attrakciókkal alátámasztható, illetve a természeti adottságaik is kiválóak.

Tamásiné Kalmár Judit elmondta, hogy a megelőlegezett tervezői munkát nem tudta felelősséggel vállalni az előzetesen tájékoztatóban kiküldött tervező, így a III. szakasz tervezője és az I. szakasz tervezője egy vállalkozáshoz tartozik majd, mely a GRASFLEX Csoport tagja. Átadta a szót a tervezőnek, Zeitler Gábor úrnak, aki köszöntötte a III. szakasz megjelent települési vezetőit, képviselőit. Beszámolt arról, hogy hétfőn, azaz 2011. 11. 21-én a felső szakaszon lezajlott az ehhez hasonló tervezői értekezlet, valamennyi részt vevő település kijelölte azt a nyomvonalat, melyet szeretnének megvalósítani, s ezután jön a szakmai tervezői összefésülés, illetve egyéb közmű egyeztetés.

Zeitler Gábor tervező úr az alábbiakat kérte 2011. 11. 29-ére:
- települési lakossági adatok (lakosság szám, a lakosságból hány fő közlekedik mopeddel (mozgáskorlátozott segédjárművel)
- rendőrségi adatok (baleseti statisztika különösen a kerékpáros és segédmotoros járművekkel kapcsolatosan, forgalmi adatok)
- minden település a rendelkezésre álló helyszínrajzán (térképén, településrendezési áttekintő helyszínrajzán, stb.), jelölje be és ráírással pontosítsa:
- a meglévő turisztikai attrakcióit,
- ha van kerékpárútja, annak nyomvonalát,
- ha nincs megvalósított kerékpárút, de rendelkeznek kész tervekkel, akkor azt a tervezett nyomvonalat jelölje
- azt a kerékpárút nyomvonalat, melyet a település vezetősége szeretne megvalósítani.

Szolovjov Rita KTZVE munkaszervezet vezető jelezte, hogy a rendőrségi egyezetést lefolytatja, hiszen Szolnokon van a Megyei Rendőrkapitányság, ahonnan írásban ki lehet kérni ezeket az adatokat megjelölve pontosan, hogy mely utakra és településekre kérjük. Ezután pontosan leírta a településeket érintő 2, 4 és 5 számjegyű utak számjelét.

Tamásiné Kalmár Judit elmondta, hogy amint a települési kijelölések, település térképek megszületnek, és eljutnak a tervezőhöz, az szakmailag elkészíti a lehetséges, és pályázatnak is megfelelő optimális nyomvonal tervezetet, melyet természetesen együttes értekezleten bemutat és kéri a települések véleményét. Akkor lehet majd figyelembe venni azt, hogy 5 km-enként kell pihenő, valamint minden 4. pihenőnél játszótér, illetve kalandpark tervezése szükséges.

Bakainé Magyari Melinda, Jászárokszállás: A játszóterek illetve kalandparkok kapcsán a fenntartási, üzemeltetési költségek kapcsán kérdés, ki lesz majd a fenntartó, mennyi üzemeltetési éves költséget kalkuláljanak az önkormányzatok? Lehet-e ez is konzorciumi fenntartás, üzemeltetés, vagy az adott önkormányzat tervezi majd be az éves költségvetési előirányzatába? Kérne erre vonatkozóan segítséget, sarokszámokat, hogy képviselőtestülete számára meg tudja válaszolni ezeket a fenntartással kapcsolatos kérdéseket.

Tamásiné Kalmár Judit valamint Szolovjov Rita vállalta, hogy az értekezleten felmerült kérdésekre mihamarabb választ küldenek. Az értekezlet azzal ért véget, hogy az aláírási joggal rendelkezők a konzorciumi együttműködési megállapodás kiegészítéseként meghatalmazást adtak közösen Várkonyi Judit, az Enerzone Holding Zrt. ügyvezető igazgatója részére, hogy a december 5-ei, illetve más, a projekt érdekében lefolytatott tárgyaláson a konzorciumot képviselje, a Zagyva projekt megvalósítása érdekében a projekt menedzsereként járjon el. 2011. november 17. 2011. november 13.

Emlékeztető
Zagyva Projekt értekezlet - Tervezői egyeztetés


Időpont: 2011. november 09.
Helyszín: Jánoshida Faluház (5143 Jánoshida, Faluház)
Résztvevők: jelenléti ív alapján


Az egyeztetés rövid összefoglalója:
Eszes Béla Jánoshida Község Önkormányzata nevében köszöntötte a megjelenteket a Zagyva projekt megbeszélésén. A megbeszélésen külön köszönti Várkonyi Juditot és bemutatja a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség új elnökét Dr. Szerencsés Istvánt.

Dr. Szerencsés István köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki, hogy a mai tervezői értekezletnek a Jászság adhat ismét otthont és a Zagya projekt részesei lehetnek a Jászság települései.

Várkonyi Judit beszámolt arról, hogy kiemelt projekt lett a Zagyva projekt. Az egyeztetés célja az, hogy a konzorciumokat kialakítsuk, a Zagyva mellett futó kerékpárutat le kell szakaszolni, a megbeszélésen jelen vannak a tervezők. Azt kérte a polgármesterektől, ill. önkormányzatok képviselőitől, hogy beszéljék meg mely települések lépnek konzorciumra. (Kb. 10-15 km szakasz lehet egy konzorciumban szerepeltetni) Elmondta, hogy kb. 30 önkormányzat írta alá azt a konzorciumi megállapodást előkészítő dokumentumot, melyet a HACS-ok segítségével készítettek el az előző ülésen.

A résztvevők tájékoztattak, hogy azok a települések, melyek jelenleg még nem írták alá az együttműködési megállapodást sem zárkóztak el ennek megtételétől, csak bővebb információt kérnek a projekt feltételeiről. Salgótarján környékéről egyedül Salgótarján nem írta alá ezt a szándéknyilatkozatot, a Jászságból pedig további két önkormányzat nem tette ezt meg.
Ezt követően egy térkép segítségével megkezdődött a „szakaszok” konzorciumok megalakítása.

Várkonyi Judit elmondta, hogy elsődleges, hogy a VIZIG-gel lesz egy külön egyeztetés Miskolcon. A további együttműködő, támogató szervezetekkel is folyamatosan tartja a kapcsolatot, ahogy a pályázat kiíró szervezet képviselőivel is. Szükséges a vízügyes kollégák segítsége ahhoz, hogy hol vannak azok a szakaszok ahol a töltést lehet használni kerékpárút építésére illetve hol vannak ahol nem lehet építeni.

Vass Sándor elmondta, hogy Alattyánt érintő töltés szakasznál van olyan rész, ahol nem ők járnak el, hanem Miskolc, de kéri hogy amint megvannak a konkrétumok a terezők keressék fel Őt is.

Várkonyi Judit kérte Vass Sándor segítségét a konzorciumok megalakításánál.

Joó-Kovács Balázs érdeklődött, hogy Jászboldogháza melyik oldalon lesz a kerékpárút?

Várkonyi Judit elmondta, hogy erről már beszéltek a megelőző alkalommal, lehet, hogy lesz olyan rész, hogy gyaloghíddal át lesz vezetve. Jelezte, hogy 2011. december 13-ra már tervekkel kellene rendelkezniük a konzorciumoknak, hogy legyen idő engedélyeztetésre is. NFM elküldi a bírálóját, megnézni és a javaslatait fogja adni. Elmondta, hogy sikerült elérniük a május végéig történő pályázati beadási határidőt, ezt azzal indokolta, hogy a pályázathoz engedélyes tervek kellenek. Biztosította a résztvevő, érintett HACS-okat, hogy a jelenleg még nem csatlakozó önkormányzatok képviselőivel felveszik a kapcsolatot, személyesen informálják őket a projektről.

Ezt követően kijelölésre kerültek a szakaszok (mellékelt dokumentum, térkép).

Kérdésként merült fel Salgótarján esetén, hogy önállóan pályázhat-e? Erre azonban nem lesz lehetőség. Kazár és Mátraszele között egy természeti képződmény van, Zagyva nyomvonalán menne a kerékpárút, de ezt a képződményt érintené, lenne egy „C” betű. Ez a Geopark területe. Geopark Egyesület és Geopark Nonprofit Kft is van, lehetne a második konzorcium vezetője. Mátraszeléig tartana.

Várkonyi Judit: A Geopark Nonprofit Kft-vel jó a viszony, mivel e területüket érinti nagy részben, ezért akár ők is csatlakozhatnak. Hatvanban kész kerékpárút tervek vannak, ezeket már a település még is küldte Juditék számára, ezeknél csak aktualizálásra van szükség.

Pontosításra került, hogy a NFM-nek van hivatalos konzorciumi nyomtatványa, egységes formához kell ragaszkodni, azt email-en megküldjük. Ahol kerékpárutat érintünk ill. beviszünk annak a településnek benne kell lennie a konzorciumban.

Szalay Ferenc polgármester úr elmondása szerint Szolnok akár önállóan is pályázik, ha kell. A volt Tüdőkórház területén lehetne csinálni ezt a komplex projektet. Hogyha Szolnok konzorciumra lép Zagyvarékassal, akkor önállóan le tudja hívni ezt a pénzt, tehát nem tereli az önkormányzatot. És akkor külön attrakció esetében meg lehet csinálni a tüdőkórház területén ezt a komplex projektet ill. kalandparkot. Ezeket a konzorciumokat a tervezőkkel kell pontosan bejárni. Zagyvarékasnak nincs kifogása konzorcium ellen.

Konzorciumként egyeztetni szükséges, hogy a kerékpárút mentén kialakításra kerülhetnek játszóterek és kalandparkok és emellett külön attrakciókra is lehetőség van. Kérdés, hogy hol legyenek kerékpártárolók, parkolók? Úgy kellene ezeket majd kialakítani, hogy pl. a parkolók másra is alkalmasak legyenek. Mivel a kalandparkok nagyobb lélegzetű beruházások, azért azt kellene megbeszélni, hogy hol legyenek kialakítva. Mindenképpen a kerékpárutak mellett szükségesek a játszóterek, hogy ott meg tudjanak állni a családok. Konzorciumonként 1 kalandpark kialakítására van lehetőség. Lehetőség van sportpálya kialakításra, ha multifunkciós sportpályát építenek. Mellé kihelyeznek szabadtéri sporteszközöket és akkor rá lehet mondani, hogy aktív szabadidő eltöltésére használható egység.

Eszes Béla érdeklődött, hogy önkormányzatokként egy játszótér, konzorciumként 1 kalandparkot kell létrehozni?

Várkonyi Judit válaszából kiderült, hogy ez általánosan nincs megfogalmazva a pályázatban. Nyilván egy sémára épülnek majd ezek meg, valamint minden önkormányzatnak emellett megmaradhat a saját attrakciója. Gyors eljárású pályázatról van szó, 2012 nyarára elbírálják. Kérte, hogy a decemberi találkozón mindenki vegyen részt, hiszen ott felmerülő kérdéseket a bírálóknak lehet feltenni.

A 2011. december 13-án 10 órai kezdettel, Petőfibánya, Bánya út 3. alatt kerül megrendezésre a következő nagy egyeztetés.

Várkonyi Judit ismételten kérte az önkormányzatokat, hogy írják meg a HACS-oknak, hogy milyen attrakciót akarnak bemutatni a településén. Elmondta, hogy nagyon sok turisztikai látványosságról jött be ötlet. Volt vadaspark projekt, volt dinnyetermesztés múlt, jelen, jövő termesztését szeretné bemutatni. Mindenkinek volt olyan ötlete, hogy érdemes legyen bemenni a településre. Ezek a tervek is megvalósulhatnak, csak külön önkormányzatokként.
Elmondta, hogy minden érintett régiónak meg van a felső támogatási korlátja. Körülbelül Észak-Alföldi régiónak 4,8 milliárd, Észak-Magyarország 6,7 milliárd Ft került megállapításra.

Mihályi Mónika érdeklődött, hogy van-e még arra lehetőség, hogy a Zagyva 10 km-es körzetében érintett települések csatlakozzanak a projekthez? Válaszként azt kapta, hogy igen. Ennek megfelelően a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete informálja többek között Pusztamonostor és Jászladány települések vezetőit. A Zagyvaság LEADER HACS is hasonlóan cselekszik a Hatvani kistérségben.

Várkonyi Judit elmondta, hogy a projekten összesen 4 tervező dolgozik majd, az elérhetőségeket eljuttatják minden érintettnek. Megköszönte a részvételt és a gyors munkát.

Összefoglalva:
LEADER HACS-ok vállalt feladata:
- elkészítik a konzorciumi tagok, települések listáját, ezt eljuttatják Várkonyi Juditnak, majd ő a tervezőknek.
- Továbbra is gyűjtik a településektől a turisztikai attrakciók terveit, ötleteit

Várkonyi Judit:
- Tervezők elérhetőségeit eljuttatja a LEADER HACS-oknak, azok informálják a településeket
- Összesíti a szükséges dokumentumok listáját, melyet a LEADER HACS-okon keresztül juttat el a településekhez.

Következő teljes térséget érintő ülés időpontja, helyszíne: A 2011. december 13-án 10 óra, Petőfibánya, Bánya út 3. 2011. október 03. 2011. október 07.

Tisztelt Leendő Együttműködő Partner!


a 2011. október 05-én Jánoshidán megtarott egyeztetés során véglegesítésre került az alábbi dokumentum, melynek aláírására a területileg illetékes LEADER HACS irodában nyílik lehetőség 2011. október 12. (SZERDA) 17 óráig


(A Jászsági Kistérégi Helyi Közösség Egyesület esetén az egyesület székhelyén 5130 Jáshapáti, Velemi Endre út 4-6. szám alatt, Mihályi Mónikánál.


 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

 

Pályázat előkészítéséhez

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében a Turisztikai Szolgáltatások Fejlesztése c. pályázati felhívásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

 

 

 

Az előkészítendő pályázat címe: Zagyva Térség Turisztikai Fejlesztése, Kerékpárút hálózat kialakítása (továbbiakban Pályázat).

 

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt előkészítendő pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósítása érdekében a későbbi szerződésben szabályozott keretek között, az adott kerékpárút szakasz kiépítésére létrejött konzorciumok tagjaiként együttműködnek:
 

Enerzone Holding Energetikai, Környezetvédelmi és Közoktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím: 8000, Székesfehérvár, Várkörút 4, II/26

Székhely:3780, Edelény, Deák Ferenc utca 7.

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 05-09-021316

Adószám: 23173695-2-05. 

Aláírásra jogosult képviselője: Várkonyi Judit - Ügyvezető

A Konzorcium képviselőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok ................................................................... (a továbbiakban Képviselő) választják.

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok szándékukat fejezik ki arra, hogy a későbbiekben megkötött szerződésben, szabályozott keretek között, az adott kerékpárút szakasz kiépítésére létrejött konzorciumok tagjaiként együttműködve, a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint lehetőség szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

4. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi.

5. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

6. A Tagok egyéb megállapodásai:

……………………………………………………. 2011. szeptember 29.

websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem