"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2011 (II.23) számú közleménye

 

A 122/2009(IX.17.) FVM rendelet keretében benyújtott pályázatok minimum pontszámairól

 

 

Az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  Helyi  Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009 (IX.17.) számú FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás, és annak módosításaként   megjelent   78/2009.   (X.27.)   Irányító   Hatósági   közleményben foglaltak  értelmében  2009.  október  1.  és  november  16.  között  volt  lehetőség pályázatokat  benyújtani.  A  pályázatok  esetében  a  támogatás  igénybevételének feltételeként az Irányító Hatóság a 2007. évi XVII. Törvény 14. § (1) bekezdésében előírtaknak  megfelelően  az  alábbi  LEADER  Helyi  Akciócsoportok  (továbbiakban: LEADER HACS) területén megvalósuló beruházások vonatkozásában a minimális pontszámokat az alábbiakban határozza meg:

Forrás: www.kormany.hu

 

Vidékfejlesztési Minisztérium, 2011. február 23.

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2011 (II.23) számú közleménye

A 122/2009 (IX.17.) FVM rendelet keretében benyújtott pályázatok minimum pontszámairól

-------------------------------------------------------------

 

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 56/2010. (IX. 15.) közleménye

 

 

a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet keretében benyújtott Pályázatok minimum pontszámairól

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009 (IX.17.) számú FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás, és annak módosításaként megjelent 78/2009. (X.27.) Irányító Hatósági közleményben foglaltak értelmében 2009. október 1. és november 16. között volt lehetőség pályázatokat benyújtani.A pályázatok esetében a támogatás igénybevételének feltételeként az Irányító Hatóság a 2007. évi XVII. Törvény 14. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően az alábbi LEADER Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: LEADER HACS) területén megvalósuló beruházások vonatkozásában a minimális pontszámokat az alábbiakban határozza meg:

 

Ssz

HACS neve

Célte-rület száma

Célterület megnevezése

Rangsor típusa

Minimum pontszám

 1.

Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület

1000917

Turisztikai fejlesztés

Vegyes

1

 

 2.

 

Észak Kelet-Pest Megyei Leader Egyesület

1000764

Kis-és középvállalkozások fejlesztése

Vegyes

1

3.

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

1000138

Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztés

Nem hátrányos

44

4.

 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

 1000283

 Településbiztonság fejlesztése

 Nem hátrányos

91

 

  5.

 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

 1000368

Természeti és kulturális örökség megőrzése

 Vegyes

 87

  6.

 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

 1012936

 Turisztikai tevékenységek ösztönzése

 Nem hátrányos

 100

  7.

 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

 1012943

 Helyi vállalkozások létrehozása, fejlesztése, versenyképességének javítása

 Vegyes

71

  8.

 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

 1000320

Közösségépítő programok, hagyományok ápolásának ösztönzése

 Hátrányos

 70

 9.

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület

  1000351

Társadalmi felelősség és környezettudatosság erősítésének esélyegyenlőség növelésének támogatása

 Nem hátrányos

 75

 10.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000009

Hagyományokat őrző rendezvények fejlesztése, megvalósítása

Hátrányos

40

 11.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000009

Hagyományokat őrző rendezvények fejlesztése, megvalósítása

Nem hátrányos

50

 12.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000016

Hagyományokat őrző kiállítóhelyek, bemutató helyek fejlesztése

Vegyes

80

 13.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1014051

Közbiztonság megőrzése a Közép-Tisza-Zagyva térségben

Vegyes

30

 14.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000030

Hagyományos paraszti gazdálkodáshoz kapcsolódó helyi termék fejlesztés valamint kismesterségek megőrzése

Vegyes

100

 15.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000085

Helyi sajátosságú területek, szolgáltatások térségi fejlesztése

Hátrányos

90

 16.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000085

Helyi sajátosságú területek, szolgáltatások térségi fejlesztése

Nem hátrányos

90

 17.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000061

Helyi marketing fejlesztése

Hátrányos

30

 18.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000061

Helyi marketing fejlesztése

Nem hátrányos

50

 19.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1014037

Egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

Hátrányos

90

 20.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1014037

Egészséges életmódra nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

Nem hátrányos

100

 21.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1014044

Élhető Élet Program megvalósítása a térségben

Vegyes

70

 22.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000146

Együttműködés ösztönzése

Nem hátrányos

50

 23.

KÖZÉP-TISZA-ZAGYVA VIDÉK-FEJLESZTÉSI Egyesület

1000191

Hagyományokat őrző kiállítóhelyek, bemutató helyek fejlesztése

Vegyes

100

 24.

Pannónia Kincse Leader Egyesület

1009572

Falumegújítás 5000 fő feletti településeken

Vegyes

54

Forrás: VM - Vidékfejlesztési Főosztály
2010.09.15. 13:28


A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületéhez 2008. évben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  (ÚMVP) IV. tengely 1. körös kiírás 10 célterületre 38 db kérelem érkezett. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2010. július 16-i Döntéshozó Testületi ülésein elbírálta a kérelmeket, mely alapján az alábbi pályázók nyertek:

 

1000139 LEADER közösségi célú  - Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése

 

Pályázó neve: Jánoshidai Sport- Egyesület

Projekt címe: Szabadidős és sporttevékenység fejlesztése

Támogatási összeg: 2 163 360 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jánoshida

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászszentandrás Község Önkormányzata

Projekt címe: Jászszentandrási sportpálya korszerűsítése

Támogatási összeg: 1 867 319 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: Nem hátrányos

Beruházás helye: Jászszentandrás

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület

Projekt címe: Tábori eszközök beszerzése

Támogatási összeg: 1 579 546 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászboldogháza

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászjákóhalma Község Önkormányzata

Projekt címe: Sportöltöző felújítása Jászjákóhalma községen

Támogatási összeg: 2 163 360 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászjákóhalma

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászboldogházi Sportegyesület

Projekt címe: Jászboldogháza sportöltöző felújítása

Támogatási összeg: 2 140 103 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászboldogháza

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

1000368  - LEADER közösségi célú - Természeti és kulturális örökség megőrzése

 

Pályázó neve: Jászapátiak Baráti Egyesülete

Projekt címe: Jászsági Információs Honlap a Jászság természeti és kulturális örökségének bemutatása

Támogatási összeg: 4 320 000 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület:  nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászfényszaru Város Önkormányzata

Projekt címe: XIX. századi örökségek megőrzése Jászfényszarun

Támogatási összeg: 4 347 624 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászfényszaru

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászapáti Római Katolikus Plébánia

Projekt címe: Jászapáti templom kupola DNY-i cikkelyének megóvása

Támogatási összeg: 4 056 800

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászapáti Város Önkormányzata

Projekt címe: Vágó Pál emlékház felújítása

Támogatási összeg: 4 232 495 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászárokszállás Római Katolikus Egyházközség

Projekt címe: Templom homlokzatának felújítása

Támogatási összeg: 3 712 078 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászárokszállás

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: A Jászapáti Templomért Alapítvány

Projekt címe: Jászapáti templom kupola DK-i cikkelyének megóvása

Támogatási összeg: 4 219 800 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

1012936 – LEADER vállalkozás alapú – Turisztikai tevékenységek ösztönzése

 

Pályázó neve: Móricz Zsolt

Projekt címe: Falusi szálláshely korszerűsítése Jásztelken

Támogatási összeg: 10 131 268 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jásztelek külterület

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Fülöp Gábor

Projekt címe: „Fülöp” vendégtanya kialakítása

Támogatási összeg: 4 501 236 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jásztelek külterület

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Ivanics Győző

Projekt címe: Magánszálláshely kialakítása Jásztelken

Támogatási összeg: 4 715 420 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jásztelek

Beszámoló: szöveges beszámoló


1012943 – LEADER vállalkozás alapú – Helyi vállalkozások létrehozása, fejlesztése, versenyképességének javítása

 

Pályázó neve: Jász  - Consulting Kft.

Projekt címe: Mikrovállalkozások egészségmegőrzést célzó tevékenység fejlesztése

Támogatási összeg: 15 055 710 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Ballagó Edit

Projekt címe: Lovas oktatással az egészségért

Támogatási összeg: 15 579 777 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Com&Com 2005 Bt.

Projekt címe:  Jászsági Információs Honlap – a jászsági vállalkozások, civil szervezetek és önkormáyzatok megismerésének és elérésének fellendítése –a kommunikációs marketing javítása

Támogatási összeg: 5 844 000 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Varga Józsefné

Projekt címe: Varga Fotó versenyképességének fejlesztése

Támogatási összeg: 10 808 911 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Lóczi Miklósné

Projekt címe: Üzlethelyiség korszerűsítése

Támogatási összeg: 1 272 300 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló


1000320 – LEADER rendezvény – Közösségépítő programok, hagyományok ápolásának ösztönzése

 

Pályázó neve: Jászságó Község Önkormányzata

Projekt címe: XVI. Jász Világtalálkozó

Támogatási összeg: 2 580 700 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: hátrányos

Beruházás helye: Jászágó

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata

Projekt címe: XVI. Jászfelsőszentgyörgyi Szüreti Felvonulás és Bál

Támogatási összeg: 1 507 70 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: hátrányos

Beruházás helye: Jászfelsőszentgyörgy

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

1000283 – LEADER vállalkozás alapú – Településbiztonság fejlesztése

 

Pályázó neve: Jánoshida Polgárőr Egyesület

Projekt címe: Településbiztonság növelése Jánoshidán

Támogatási összeg: 1 556 438 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászágó

Beszámoló: szöveges beszámoló


1000337 – LEADER rendezvény – Kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvények keretében

 

Pályázó neve: Ágóiak Baráti Egyesülete

Projekt címe: Jász világtalálkozó Gasztró és kulturális napja

Támogatási összeg: 1 780 600 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: hátrányos

Beruházás helye: Jászágó

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászárokszállás Város Önkormányzata

Projekt címe: Árokszállási nyár és XI. birkafőző verseny

Támogatási összeg: 2 519 870 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászárokszállás

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászladány Nagyközség Önkormányzata

Projekt címe: XII. Jászladányi falunapok

Támogatási összeg: 1 881 400 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: hátrányos

Beruházás helye: Jászladány

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jánoshida Község Önkormányzata

Projekt címe: 825 éves Jánoshida "HIDI-NAPOK"rendezvények

Támogatási összeg: 2 663 800 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jánoshida

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászapátiak Baráti Egyesülete

Projekt címe: XIV. Jászsági gazdanapok

Támogatási összeg: 2 704 200 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászapáti Város Önkormányzata

Projekt címe: Jászsági Randevú 2010

Támogatási összeg: 2 704 200 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászapáti

Beszámoló: szöveges beszámoló

 

Pályázó neve: Jászfényszaru Város Önkormányzata

Projekt címe: III. Tarlófesztivál Jászfényszarun

Támogatási összeg: 2 498 200 Ft

Hátrányos/nem hátrányos terület: nem hátrányos

Beruházás helye: Jászfényszaru

Beszámoló: szöveges beszámoló  
websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem