"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

Jászapáti Római Katolikus Templom szekkófelújítása

 

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete települések legfontosabb kulturális öröksége maga a „jász”-ság, ezért a történelmi hagyományok ápolására szükség van. A kéttornyú jászapáti templom középkori műemlék. Az Egri Főegyházmegye második legnagyobb temploma. Többször átalakították, mai formája 1833 óta változatlan. Az egész templom hossza 62 m, 3500 embert képes befogadni. A tornyok magassága 34 m.

 

Egyedülálló értéket képvisel az országban a Vágó és Szirmai szekkó, mely az összefüggő ornamentikával együtt rohamosan pusztul. E kultúrtörténeti érték megmentését, restaurálását tűzte ki célul a Plébánia és az alapítvány. A templom több mint ezer négyzetmétert kitevő mennyezetét 1904-ben Szirmai Antal és Vágó Pál festette ki. Vágó Pál festette ki a kereszthajó és a főkupola mennyezetét. A restaurálás vezetője Vágó Pál dédunokája, dr. Bóna István festőművész –restaurátor. A szekkó restaurálásának előfeltétele volt a tetőszerkezetet javítása, mely 1999-ben valósult meg. Időközben több pályázati forrás segítségével újították fel a karzatot, a két kereszthajót és a szentélyt, az oltárképeket, a szószéket, a főkupola két csegelyét, de a legnehezebb munka a középső kupola megmentése.

 

A főkupolában található középkép címe: „A megváltás”. A csegelyekben a négy evangélista szerepel, a kereszthajó két oldalsó boltmezejében virágokat hintő angyalok láthatók. Az egész középső kupola egyszerre történő restaurálása nagyon nagy feladatot jelent és jelentős anyagi erőt igényelne. Éppen ezért a restaurátor javaslatára szakaszolták a munkákat.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jászapáti Templomért Alapítvány, illetve a Jászapáti Római Katolikus Plébánia 2009-ben nyújtott be támogatási kérelmet a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületéhez, a  Természeti és kulturális örökség megőrzése célterületbe, mindkét szervezet támogatásban részesült. A kérelem két cikkely a Márk evangélista fölött, illetve a Máté evangélista fölött elhelyezkedő cikkely restaurálásáról szólt. Ennek megfelelően 2011 őszén a középső kupola felének felújítása megtörtént.

 

A Jászapáti Templomért Alapítvány projektjének részeként elkészült a www.jaszapatitemplom.hu web-oldal is, valamint a projektek társadalmasítása, népszerűsítése történik meg szórólapok segítségével.

 

További célként a plébánia és az alapítvány a kiírásoknak megfelelően projektötletet nyújtott be a JKHK Egyesülethez, melyet a Helyi Bíráló Bizottság mindkét esetben támogatott. Így a két ügyfél újabb támogatási kérelmeket nyújthatott be a középső kupola maradék két cikkelyének restaurálására is a LEADER 2. körös kiírásában, a projekt folytatása érdekében.

 

 

A beszámoló letölethető!
websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem