"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

Az Ágóiak Baráti Egyesülete (ÁBE) 1992-ben alakult, nonprofit szervezet.

Egyesületünk célja a község jelenének, jövőjének, sorsának figyelemmel kísérése, fejlődéséhez, szépüléséhez segítség nyújtása a községi vezetés igénye szerint. Rendszeres kapcsolat építése a Jászágóról elszármazottak és a helyben lakók között. Helységünk emlékanyagának összegyűjtése, rendezése, bemutatása a jelenleg és jövőben élők számára, hogy az segítse a szülőföldhöz való ragaszkodás, az alkotó szeretet kialakulását.

Feladataink közül az egyik legfontosabb a hagyományápolás.

 Ez irányú tevékenységünk eredménye a látogatható gyűjteményeink:

- Helytörténeti és néprajzi

- Iskolatörténeti és gyermekjátékok

- Ágói Öregház (tájház)

Helytörténeti és néprajzi gyűjteményeink leletekkel, tárgyakkal időrendben, tematikusan hű tükrei a településünknek.

Iskolatörténeti és gyermekjáték gyűjteményünk a művelődés, tanulás (zugiskola, játék, mozgalmi élet stb.) összetettségét mutatja be a volt tanyavilágról.

Egyesültünk 2005 -ben vásárolt egy lakóházat, ahol az egykoron mezőgazdaságból élő család tanyai életkörülményeit kívántuk bemutatni.

A szépen felújított 3 sejtes lakóház az „Ágói Öregház” 2007. augusztusa óta látogatható. A parasztház mellett egy erősen megviselt állagú kis melléképület állt, amit tagi és lakossági segítséggel megújítottunk és benne a parasztember munkaeszközeit mutatjuk be. Az udvarban helyet kaptak az állattartásra alkalmas ólak, kukoricatároló, amik egykoron fontos szerepet töltött be a paraszt emberek mindennapjaiban és egy újonnan épített kemence is. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy rendezvény kapcsán tájjellegű ételekkel kínálhassuk vendégeinket. Gyűjteményeink népszerűsége egyre nő, így ezek esztétikájának fenntartására a vendégek fogadására a továbbiakban is nagy gondot kívánunk fordítani.

Célunk tehát a vidéki örökség megőrzése, a helyi identitás erősítése, értékeink bemutatása. A Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése célterületre benyújtott pályázatunk eredményeként készítettünk el a 8,5x5x2 méter befoglaló méretű sátor acélvázát valamint négy darab 2x5x0,8 méter méretű acélvázas asztalokat, mindegyiket 2 db 2x0,3x0,6 paddal. Ezen eszközök beszerzésének lehetősége igen nagy segítséget jelentett egyesületünk számára, mivel az év folyamán sok vendéget fogadunk a gyűjteményeinkben, valamint több rendezvényt is tartunk tagjainknak és az ide látogatók számára. Ezen programok során bemutatók zajlanak, adott esetben pedig vendéglátás is történik. Az összejövetelek zavartalan lebonyolításának pedig nélkülözhetetlen kellékei a pályázati támogatásból beszerzett asztalok és padok valamint egy szabadtéri rendezvény esetén az árnyékot adó vagy éppen az esőtől megvédő sátor.

 
websas.hu
(c) Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2008-2009   

Jogi nyilatkozat | Adatvédelem